куриери, работещи в българия
time icon 09 May 2023 Помощ при кандидатстване Време за четене 1 минута

Втора работа – какви са правилата?

Все по-често се задават въпросите „Мога ли да комбинирам работата си с втора?“ и „Как да го направя?“. Или казано на официален език - как да комбинирам моето основно трудово правоотношение с втори трудов договор при друг работодател?

В тази статия ще отговорим по-подробно на тези, както и на следните въпроси:

 • Какво е важно да знам за моите данъци и осигуровки при работа на две места в България?

 • Какво да очаквам като работно време?

 • Как мога да планирам и използвам отпуските си?

 • Как да прекратя договор за допълнителен труд (втора работа)?

 • Мога ли да сключа договор за допълнителен труд при настоящия си работодател?

Мога ли да работя на две места едновременно в България?

Няма никакъв проблем да започнеш втора работа. Тя ще се явява като „допълнителен труд“ и също може да бъде на трудов договор.Трудов договор за допълнителен труд можеш да сключиш както с настоящия си работодател, така и с друг или дори повече от двама работодатели.Обърни внимание на тези важни особености:

 • Заетост
  Ако планираш да сключиш втори трудов договор при друг работодател, предварително се увери, че работните часове няма да се застъпват. Според Кодекса на труда, допълнителните работи трябва да се извършват извън работното време на основната ти работа.

 • Здраве
  Увери се и че самите видове работа са съвместими по такъв начин, че да не се преуморяваш. Често срещан пример е комбинирането на умствен труд с по-физически активна работа и обратното.

 • Време
  Не забравяй, че можеш да започнеш по-гъвкава втора работа, например допълнителна работа за 10 часа на седмица или такава, която да извършваш само през уикенда. Съществуват и други опции, като да комбинираш две или повече работи на непълен работен ден (например 20 часа в една фирма и 20 в друга).

Прецени добре как да комбинираш работите от гледна точка на твоите здраве, време и заетост.

Трудов договор за допълнителен труд можеш да сключиш и с основния си работодател. Ще научиш повече за това по-долу в тази статия.

В много редки случаи съществува забрана за допълнителен труд при друг работодател, като това се описва в основния трудов договор и се дължи на защита на търговска тайна и/или предотвратяване на конфликт на интереси.

Какво е важно да знам за моите данъци и осигуровки при работа на две места в България?

Със сигурност се интересуваш и колко данък се удържа на две работни места. Удръжките при допълнителните трудови договори са като тези при основния трудов договор. Тоест това са вноски по:

 • Фонд "Пенсии“

 • Фонд „Общо заболяване и майчинство"

 • Фонд "Трудова злополука"

 • Фонд "Универсален пенсионен фонд“

 • Фонд "Здравно осигуряване"

 • Фонд "Безработица"

 • ДДФЛ – Данъци върху доходите на физически лица

Какъв процент ще бъде внесен в тези фондове зависи от условията на всеки един от трудовите ти договори. Определящи тук са количеството часове и други условия по трудовия договор за допълнителен труд.

Можеш да направиш ориентировъчно изчисление с помощта на някои от онлайн калкулаторите и да събереш сбора на заплатите им. Имай предвид, че това изчисление може да не е актуално, тъй като не всички калкулатори са актуализирани. Имай предвид, че ако след сбора на двете трудови правоотношения надминаваш максималния осигурителен праг за страната, то втория работодател е длъжен да преразгледа случая и да не удържа пълния набор осигуровки и данъци, а да ги плаща към “чистата” заплата.

Бележка: Годишна данъчна декларация

По закон всяка година се подава годишна данъчна декларация [https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/godishen-danak-varhu-dohdite], която съдържа информация за твоите доходи по трудови и граждански договори, от дейност като едноличен търговец, земеделски стопанин, от авторство, занаяти, свободни професии, наеми, лихви, продажба на имущество, облагаеми обезщетения и други.

Ако работиш на два или повече трудови договора, то не се попълва такава данъчна декларация за две работни места.

Бележка: Майчинство

Често задаван е въпроса „Мога ли да работя на втори трудов договор по време на майчинство?“. Да, след изтичането на 135 дни от отпуската по майчинство, няма пречка да бъде сключен допълнителен трудов договор с втори работодател. Започването на втора работа не прекъсва изплащането на обезщетението по майчинство, което се изплаща чрез основния работодател.

Какво да очаквам като работно време?

Работното време е един от най-важните фактори за започване на допълнителна работа. Нека да разгледаме заедно правилата за него.

Според Кодекса на Труда сборът от часовете по двата договора не може да бъде повече от:

 • 40 часа седмично - за ненавършилите 18-години

 • 48 часа седмично - за останалите работници и служители

 • 12 часа дневно

Втора работа – какви са правилата

Относно комбинирането на часовете

Има различни начини за комбинирането на работните часове при едновременна заетост. Ако вземем предвид, че това са фиксирани часове през делнични дни, примерни комбинации биха били 8ч.+2ч. (пълен работен ден + 2 часа допълнителен труд), 8ч.+4ч., 4ч.+4ч. (две работи на половин работен ден), 4ч.+6ч., 4ч.+2ч.+2ч., 6ч.+2ч.+2ч. и други. 

Ако предпочиташ да работиш допълнително през уикенда

Takeaway може да ти предложи договор от 10 часа на седмица. Тези часове могат да бъдат извършени през седмицата или през уикенда. Предлагаме и договори [https://www.takeaway.com/bg/dostavchik/the-inside-track/dostavyash-s-nas/dogovorite-takeaway] от 20, 30 и разбира се от 40 часа на седмица.

Мога ли да надвиша тези часове?

Ако искаш да надвишиш часове определени в Кодекса на Труда, можеш да подпишеш допълнителна декларация за съгласие с работодателя. Тоест ако в основния си договор работиш на 40 часа на седмица, можеш да сключиш договор за до 20 часа на седмица, но не и за повече. Takeaway предлага и тази опция.

Работодателите водят документация за всеки работник или служител, който работи повече от 48 часа седмично, а тези данни винаги са на разположение в Главна инспекция по труда. Работодателите са длъжни да предоставят тази информация при поискване от инспекцията. Като наето лице, твоите права винаги са защитени от законите [https://www.justice.government.bg/home/normdoc/1594373121] на страната, включително твоите права при работа на 2 места.

Продължителността на работното време за всички тези правила се изчислява за период не по-дълъг от 4 месеца.

Как мога да планирам и използвам отпуските си?

Да, имаш право на отпуск и на втората си работа. Време е да разгледаме правилата при платен отпуск на втори трудов договор. 

Ето и най-често задаваните въпроси по темата:

 • Трябва ли да комбинирам отпуските си?
  Не е нужно отпуската от допълнителния ти трудов договор да се използва едновременно с отпуска по основния договор. Това е твой избор. Дори договорите да са повече от два.

 • Колко дни за отпуск мога да ползвам?
  Ти избираш кога и по колко дни от отпуските си да използваш. Платеният годишен отпуск е пропорционален на отработеното време през годината.

  • Например, ако дните за платен отпуск в даден договор са 20, то времето ти за отпуск на тази работа вероятно ще се изчислява като се добавят приблизително по 2 дни за всеки месец.

 • На колко дни отпуск имам право, ако не работя на пълен работен ден?
  При договорите от 20, 30 и 40 часа на седмица, имаш право на 20 дни платен отпуск на година. Ако си сключил договор за работа на 10 часа на седмица, то ще ти се полагат 5 дни платен отпуск на година.

 • Как да комбинирам отпуските си?
  Възможно е през определени периоди от годината по-голяма част от колегите ти да поискат отпуск и това да те затрудни в комбинирането на отпуските по различните ти договори. Затова те съветваме да планираш предварително отпуските си и да обсъдиш темата от рано с работодателите си.

Ако не си сигурен колко дни платен отпуск ти остават по договор с Takeaway, не се колебай да попиташ екип човешки ресурси. Те ще ти съдействат с удоволствие!

Болничен

Ако пък имаш нужда да ползваш болничен, а работиш на повече от едно място , то трябва да извадиш два болнични листа за всяка една от работите. В този случай за времето в болничен ще получиш заплащане от всички места, на които работиш на трудов договор. Съветваме те да изпратиш снимка на болничния преди обед през първия ден на започването му, за да може информацията да стигне възможно най-бързо до специалистите по труд и работна заплата.

Как да прекратя договор за допълнителен труд?

Трудовите договори за допълнителен труд могат да бъдат прекратени по стандартните начини:

 • С уговорка между наетия и работодателя
  Тук най-често говорим за прекратяване на втори трудов договор по взаимно съгласие. В този случай едната страна уведомява другата, че иска да прекрати договора, а другата се съгласява той да бъде прекратен и с предложените за това условия.

 • С предупреждение от страна на работодателя (с предизвестие)

 • Със съгласието на наетия (с предизвестие)
  Това се отнася за случаите, когато наетият не желае да продължи работата си във фирмата.

 • Поради нарушаване на условията на договора (в срока на изпитание)

 • Поради икономически причини (съкращения и други)

Накратко това, което се иска за прекратяване на втори трудов договор при друг работодател е предизвестие.

Възможно е трудов договор за допълнителен труд да бъде прекратен от наетия или от работодателя с предизвестие от 15 дни, но те съветваме да провериш какъв е срокът за това посочен в договора ти, тъй като той се определя от работодателя и може да бъде друг.

Тук е важно да добавим една бележка: изпитателният срок.

Той е част от повечето трудови договори. Това е период през който прекратяването на договора може да се осъществи при условия, които да улеснят процеса. Това дава по-голяма гъвкавост на страните в началото на взаимната им работа, в случай, че тя не отговаря на нуждите и очакванията им.

Изпитателният срок може да бъде сключен в полза и на двете страни или в полза на една от тях. Това определя за кого е по-лесно да се прекрати договора по време на този период.

Съветваме те да вземеш под внимание условията за изпитателен срок описани в договора ти, преди да уведомиш писмено работодателя, че искаш да прекратиш трудовия ви договор.

Мога ли да сключа договор за допълнителен труд при настоящия си работодател?

Да, можеш да имаш втори трудов договор при един и същ работодател.

В този случай договорът се сключва за работа, която не е част от твоите настоящи задължения (както са те по настоящия ти трудов договор). Освен това, този допълнителен труд се извършва извън настоящето ти работно време.

Детайлите, които обсъдихме по-горе, важат и в този случай. Броят часове не бива да надвишава 12 на ден или 48 на седмица (40 за непълнолетни). Ако искаш да надвишиш тези часове, можеш да го направиш като сключиш допълнителна декларация.

Това ще бъде изцяло нов трудов договор с отделни удръжки за осигуровки и данъци, както ги описахме по-горе.

В този случай отпускът е нещо, което би било най-добре да обсъдиш с работодателя, когато отправиш предложението си за допълнителен труд към него (или когато той го направи към теб).

Не се колебай да обсъдиш открито и тази възможност с работодателя си и да обясниш подробно защо искаш да работиш допълнително, какви са твоите нужди и каква е ситуацията, в която се намираш.

Така ще разбереш дали работодателят ти може да ти предложи условията, които търсиш. Но ще научиш и дали той не може да ти предложи по-различни условия, които също да отговарят на нуждите ти. Нашият съвет към теб е, че добрата откровена комуникация е най-важният фактор за намирането на най-доброто решение.

Нека да обобщим!

Няма никакъв проблем да започнеш допълнителна работа на трудов договор в България, дори повече от една! Важно е обаче, преди да го направиш, да прецениш добре личните си нужди, условията и работните часове на различните работи.

Takeaway предлага на своите куриери безсрочни трудови договори на 10, 20, 30 и 40 часа на седмица. Ако вече си сключил своя основен трудов договор, тези гъвкави условия ти дават възможност за допълнителна работа на 10 или 20 часа и възможността да си изкараш до 900 лв. допълнително.

Договорът с Takeaway може да бъде и за основна заетост – на 10, 20,  30 или 40 часа седмично. Той включва много добри социални условия и редица допълнителни придобивки. Можеш да научиш повече за тях тук [https://www.takeaway.com/bg/dostavchik/the-inside-track/dostavyash-s-nas/kurierski-zaplati-bakshishi-i-bonusi].

Надяваме се, че тази статия ти е била от полза! Ако все още имаш въпроси по темата, екипите на Takeaway сa на разположение да отговорят на тях.

Сподели тази статия
Author avatar

Автор: Courier HR

Експертите ни по “Човешки ресурси” за България са разположени из цялата страна и с радост ще помогнат на сегашните ни, и бъдещи куриери в целия професионален път свързан с Takeaway.com.

Интересува ли те?
Готов ли си да караш? Кандидатствай сега!

Готови ли сте за
това преживяване?

Присъединете се към нашия екип още днес!