Декларация за поверителност на кандидатите

Тази декларация за поверителност се прилага за обработката на личните данни на кандидатстващите за работа в Takeaway.com. Takeaway.com отговаря за обработката на тези лични данни и се отнася сериозно с личната Ви информация. Затова Takeaway.com се придържа към изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) при обработка на лични данни.

Какви лични данни обработваме и защо

Takeaway.com обработва Вашата лична информация, защото сте кандидатствали за позиция в Takeaway.com. Обработваме тази информация само за целите на подбор и се надяваме да ви приветстваме като бъдещ служител на Takeaway.com. Правните основания за това обработване на данни са, че считаме Вашето кандидатстване като заявка да предприемем действия, преди да сключим с вас договор (договор за работа) според Общия регламент за защита на данните.

Обработваме само личните данни, които сте ни предоставили посредством уебсайта, формуляра за кандидатстване, изпратени автобиографии или мотивационни писма, или по други начини в процеса на кандидатстване. Обработваме следните данни:

 • Име
 • Лична информация
 • Адресни данни
 • Данни за контакт
 • Данни за образование и опит
 • Данни от оценка (ако е приложимо)

Освен това обработваме и данните, които ни предоставите индирактно, тъй като Takeaway.com използва бисквитки за функционални, аналитични и маркетингови цели. [За повече информация препращаме към Политиката за бисквитки.]

Колко дълго съхраняваме вашите данни

Takeaway.com няма да съхранява Вашите лични данни за по-дълго време, отколкото е строго необходимо за целите, за които са били събрани Вашите данни. Следователно Вашите лични данни стандартно се съхраняват до три месеца след завършване на процеса по вашето кандидатстване.

Споделяне с други

Takeaway.com няма да продава Вашите данни на трети страни и ще ги разкрива на трети страни само ако е необходимо за изпълнение на нашия договор с Вас, за аналитични и маркетингови цели или за спазване на задължение по закон. За осигуряване на сигурността на Вашите лични данни внимателно подбираме тези страни.

Възможно е да споделим Вашите лични данни със следните страни:

 • Агенции за временно наемане на работа
 • Доставчици на софтуер
 • Партньори по изпълнение
 • Рекламни платформи (напр. Google и Facebook)

Ако сте избрали своя Персонализиран пакет бисквитки, може да споделим Вашите лични данни в псевдонимизирана форма с платформи на трети страни, като Google или Facebook, за да създадем „Персонализирани аудитории“. Въз основа на тези персонализирани аудитории такива платформи ще Ви показват персонализирани реклами. Винаги можете да се откажете от тези реклами, като преминете към нашия Основен пакет бисквитки.

С компаниите, които обработват Вашите данни от наше име, сключваме договори за обработка на данни, които да гарантират същото ниво на сигурност и поверителност на Вашите данни. Takeaway.com продължава да носи отговорност за тази обработка.

Преглед, поправка и изтриване на Вашите лични данни

Имате право на достъп, право да изтриете и право ако е необходимо да коригирате всичките си лични данни, които сме събрали. Ако считате, че сме събирали Ваши лични данни без валидна причина или че обработваме лични данни, които не са от значение за Вашата кандидатура, свържете се с нас. За да направите каквото и да било от горепосоченото, свържете се с privacy-concerns@takeaway.com. Takeaway.com ще отговори на запитването ви възможно най-бързо и не по-късно от в рамките на четири седмици.

Моля, имайте предвид, че в случай на заявка за изтриване на данни, няма да можем да обработим вашата кандидатура.

Съвети, въпроси и оплаквания

Ако имате други въпроси или оплаквания относно обработването на личните Ви данни, ще се радваме да Ви помогнем. Свържете се с нас и ако имате съвети или предложения как да подобрим нашата политика за поверителност.

Сигурност

Takeaway.com се отнася сериозно към опазването на Вашата лична информация и предприема съответните стъпки за предотвратяване на неправомерната употреба, загуба, неоторизиран достъп, нежелано публикуване и неправомерно модифициране на данни. Ако мислите, че Вашите данни все пак не са добре защитени или че има данни за злоупотреба, моля, свържете се с security-concerns@takeaway.com.

Компетентен орган за защита на данните

Освен възможността да подадете оплакване при нас, имате и право да подадете такова и до съответния компетентен орган за защита на данните. За целта можете да се свържете със следния орган.

Данни за контакт
Адрес на централния офис:
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam
Имейл: privacy-concerns@takeaway.com
Тел.: +31 (0)53 4805866
Факс: +31 (0)53 4805861

Данни за контакт със служителя по защита на даннитe
на Takeaway.com / Съвет за поверителност - Takeaway.com Group B.V
На вниманието на: Daniel Bos & Sophie Versteege
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam
privacy-concerns@takeaway.com
+31 202107000

Тази декларация за поверителност може да бъде актуализиране и последната й актуализация е от 06-04-2020.

Декларация за поверителност за приложението Scoober

Настоящата Декларация за поверителност се отнася за обработката на лични данни на „куриери“ на Takeaway.com и свързани с нея компании. За да може услугата ни за доставка Scoober да функционира правилно, ние използваме някои от Вашите лични данни. Ние приемаме сериозно Вашата поверителност и затова искаме да Ви информираме за начина, по който използваме Вашите данни и за каква цел ги използваме. Настоящата декларация за поверителност има за цел да Ви предостави тази информация относно личните данни, обработвани в приложението Scoober, начина, по който обработваме тези лични данни и целите на обработката.

Какви данни се обработват в приложението Scoober

В момента, в който започнете смяната си при нас, Вие активирате приложението Scoober ( наричано по-долу: „Приложението"). В приложението Scoober се обработват следните данни:

 • Лично име и фамилия
 • Електронна поща и парола
 • Времеви отметки за започване на работа и край на работа
 • GPS местоположение
 • Въведено разположение
 • Приета отворена смяна
 • Въведен отпуск
 • Времева отметка за поета отворена смяна
 • Времева отметка за видяна задача
 • Времева отметка за взета задача
 • Времева отметка за доставена задача
 • Геофенс времеви отметки за вземане и доставка
 • Телефонен номер
 • Аналитични данни
Защо обработваме лични данни
Планиране и оптимизация

Вашето GPS местоположение се използва за планиране и оптимизация на маршрута. Това ни позволява да управляваме нашата услуга за доставка възможно най-ефективно и впоследствие да гарантираме, че трябва да изминете възможно най-краткото разстояние. Вашето GPS местоположение се обработва само по време на Вашата активна смяна. Веднага щом активно прекратите смяната си или стартирате пауза (бутона за спиране/пауза в приложението), Вашето GPS местоположение вече няма да се обработва.

Проследяване на храните

Вашето GPS местоположение, заедно с Вашето лично име, се предава на клиента и ресторанта, за който доставяте поръчка в този момент. Ние наричаме това проследяване на храните. Това проследяване на храните позволява на ресторантите и потребителите лесно да проверяват състоянието на своята поръчка.

GPS местоположение

Приложението споделя вашето GPS местоположение с нас по време на Вашата смяна, за целите, описани по-горе. Трябва да сте наясно със следното:

 • Вашето GPS местоположение се използва за планиране/оптимизиране на маршрути и заедно с Вашето лично име се използва за предлагане на Проследяване на храните на потребителите и ресторантите.
 • Вашето GPS местоположение се препредава на Takeaway.com на множество интервали в минута. Данните за движение, като скорост, изминати километри и така нататък, се регистрират в приложението по подразбиране, но няма да се използват от Takeaway.com.
 • Вашето GPS местоположение се споделя само по време на активна смяна, а не в почивките или извън работното време.
Анализ на приложението

Личните данни, които се обработват в рамките на приложението, също така се използват от Takeaway.com за аналитични цели и за подобряване на приложението и процеса на доставка на Takeaway.com.

Подобряване на ефективността и оценка (важи само за куриери на Takeaway.com)

Ако сте служител на Takeaway.com или работите като куриер, но сте нает от работодател трета страна, Takeaway.com също ще използва Вашите данни, за да подобри работата на куриера както на глобално, така и на индивидуално ниво. За целта, чрез приложението Scoober, се получават следните данни :

 • Лично име и фамилия
 • GPS местоположение
 • Доставени поръчки
 • Времеви отметки за етапите на поръчката (приемане, вземане, доставка)

Данните, получени чрез приложението Scoober, заедно с данните за заетостта Ви, ще бъдат използвани за Вашата индивидуална оценка на резултатите. Вашата оценка винаги ще включва преценката на координатора на ХЪБ-а и/или градските координатори и никога няма да се основава само на получените данни или на автоматизирани решения, взети въз основа на тези данни.

Допълнителни цели

Ще използваме Вашите данни само както е описано по-горе. Ако искаме да използваме данните с различна цел, винаги ще питаме за Вашето съгласие.

Споделяне с други

Takeaway.com няма да продава Вашите лични данни на трети страни, и ние ще ги разкриваме само на трети страни, ако е необходимо за изпълнение на нашия договор с Вас, за аналитични цели или за спазване на законовите задължения.

 • Доставчици на софтуер
 • Партньори по изпълнение

Всеки път, когато инструктираме трети компании да обработват личните Ви данни от наше име, ние ще сключим споразумение за обработка на данни, за да гарантираме същото ниво на защита и конфиденциалност на Вашите лични данни. След това Takeaway.com ще продължи да носи крайната отговорност за такива операции по обработка.

Автоматизирано вземане на решения и профилиране

За целите, описани по-горе, Takeaway.com може да използва автоматизирано вземане на решения и профилиране. Ние например използваме автоматизирано вземане на решения, за да изберем поръчките, които ще Ви отнемат най-малко време за доставка като куриер. Тези автоматизирани решения са винаги под контрола на физическо лице.

Когато такова автоматизирано вземане на решения и/или профилиране води до отрицателно решение за Вас и не сте съгласни с него, можете да се свържете с нас на privacy-concerns@takeaway.com. Тогава ние ще оценим повторно ситуацията. Освен това бихме искали да чуем от Вас, ако имате предложения как да подобрим тези процеси.

За колко време съхраняваме личните данни

Takeaway.com няма да съхранява Вашите лични данни за по-дълго време, отколкото е строго необходимо за целите, за които са били събрани Вашите лични данни. Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за по-дълго време само ако това се изисква от нас от закона.

Използване на данните на потребителите

Когато доставяте поръчки, Вие също така получавате и данни на потребителите. Бихме искали да Ви обърнем внимание, че данните на потребителите, като име, адрес и телефонен номер, могат да се използват само за доставка на поръчката. Използването на тези данни за други цели освен доставката на поръчката е забранено от закона и може да доведе до прекратяване на трудовия Ви договор.

Права, въпроси или оплаквания

Имате право на достъп до всички лични данни, които събираме за Вас, както и да поискате да поправим или изтрием личните Ви данни. Ако смятате, че обработваме Вашите лични данни без валидно правно основание или че обработваме лични данни, които не са приложими за нашия процес на подбор, моля, свържете се с нас. Можете да се свържете на privacy-concerns@takeaway.com. Takeaway.com ще отговори на Вашето запитване възможно най-скоро и във всеки случай не по-късно от четири седмици след получаване на Вашата заявка.

Надяваме се да сме Ви информирали в достатъчна степен. Ако въпреки това имате въпроси относно обработката на Вашите данни от Takeaway.com, моля не се колебайте да се свържете с privacy-concerns@takeaway.com.

Сигурност

Takeaway.com се отнася много сериозно към защитата на личните данни и затова ние предприемаме подходящи мерки, за да защитим Вашите лични данни от злоупотреба, загуба, неоторизиран достъп, нежелано разкриване и неправомерно изменение. Ако смятате, че Вашите лични данни не са адекватно защитени или има признаци за злоупотреба, моля, свържете се с нас на: security-concerns@takeaway.com.

Компетентен орган за защита на данните

Освен възможността да подадете жалба към нас, имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган за защита на личните данни. За целта се свържете директно с надзорния орган.

Данни за контакт
Адрес на централния офис:
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam
Имейл: privacy-concerns@takeaway.com
Тел: +31 (0)53 4805866
Факс: +31 (0)53 4805861

Данни за контакт на служителя по защита на данните:Служител по защита на данните на Takeaway.com / Съвет за поверителност - Takeaway.com Group B.V.Attn Daniel Bos & Sophie Versteege
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam
privacy-concerns@takeaway.com
+31 (0)20 2107000