B Takeaway.com “Препоръчай Приятел” програмата

Правила и условия

Чрез програмата “Препоръчай Приятел” на Takeaway.com(ХХ Деливъри БГ ЕООД), активните служители имат възможността да получат бонус за всеки успешно стартирал препоръчан от тях приятел/роднина. За да се случи това е нужно да бъдат изпълнени определени условия:

Важи само за активни куриери.

Препоръчващия трябва да бъде служител на Takeaway(ХХ Деливъри БГ ЕООД) по времето когато препоръчания кандидатства и двамата трябва да бъдат все още активни служители когато настъпи датата на плащане, както и двамата служители да не бъдат в предизвестие.

Бонусно плащане

Сумата за бонуса е в размер на 257.74лв БРУТО и се получава от препоръчващия служител.Препоръчания куриер трябва да бъде служител на Takeaway(ХХ Деливъри БГ ЕООД) за поне 30 календарни дни и след изтичането на 30-те дни Препоръчващия служител да е все още активен служител.

Време на изплащане на бонуса

Всеки активен куриер ще разполага с индивидуален линк, през който трябва да се кандидатства. Ако някой не е кандидатствал през линка на своя приятел/роднина, то този служител няма да получи паричен бонус! Сумата ще бъде изплатена като бонус със следващата заплата веднага след като са покрити всички гореизброени условия.