куриери, работещи в българия
time icon 28 April 2023 Помощ при кандидатстване Време за четене 1 минута

Видовете трудови договори

Трудовите договори са от решаващо значение за връзката между работодател и служител. В България съществуват различни видове трудови договори, като всеки от тях има свои особености и изисквания. В тази статия ще отговорим по подробно на въпроса:

Какви са видовете трудови договори в България?
Най-важните неща, които трябва да знаеш за:

 • Срочния трудов договор

 • Безсрочния трудов договор

 • Договора за допълнителен труд

 • Договора за работа до 5 дни в месеца

 • Договора за ученичество

 • Изпитателния срок

Ще те запознаем с ползите и недостатъците на тези видове договори, като разгледаме основните характеристики за всеки един от тях.

Срочен трудов договор

Наречен още договор за временна работа, той се сключва за определен срок от време, а основанията за сключването му са описани в чл. 68 от Кодекса на Труда.

Ето опростено описание на основните случаи, в които срочният договор може да се предпочита от работодателите:

 • За определен срок (до 3 години)
  Това е предпочитана опция при сезонни, краткотрайни и временни работи. 

 • За завършване на определена работа
  В този договор е обяснено завършването на търсения труд, а договорът се прекратява, когато работата бъде завършена.

 • При нужда от заместване на служител
  За заместване на служител, който отсъства от работа, например служителка в отпуск по майчинство или служители в продължителен болничен.

 • За участие в конкурс
  Такъв тип договор може да бъде сключен, когато длъжността се заема с конкурс и продължава до неговото приключване.

Условията на договора за временна заетост (по чл. 68, ал. 1 от Кодекса на Труда) за работни часове и време, отпуск, болнични и осигуровки следват същата законова рамка, като тази на безсрочните трудови договори.

Ако си работил на срочен договор, обаче, може би си забелязал, че дните за отпуск и болничен може да бъдат по-малко от тези определени в подобен безсрочен договор. Това е заради разликата в продължителността на договора. Те могат да се изчисляват по различен начин, в зависимост от условията на договора.

Ето едно примерно изчисление, в случай на заработване на дни за платен отпуск месец по месец: правото ти на платен отпуск ще нараства с приблизително 2 дни всеки месец.

Как се прекратява срочен трудов договор? Това се случва при изтичането на неговия срок. Това означава, че страните не дължат предизвестие. Издава се единствено писмена заповед за официалното прекратяване на трудовия договор.

Разбира се, срочният трудов договор може да бъде превърнат и в безсрочен, ако работодателят и наетият желаят да продължат да работят заедно и след изтичането на договора им.

Безсрочен трудов договор

Наричан още договор за постоянна работа, това е най-предпочитаният трудов договор както сред работодателите, така и сред служителите и работниците.

Както вече може би се досещаш от името му, той се сключва за неопределен срок от време. Тоест може да бъде сключен за всяка позиция, която не е временна или с определен срок на изпълнение. Това, което прави безсрочният договор толкова популярен, е че той дава стабилност и сигурност на работното място.

Този тип договор осигурява:

 • Безопасни и здравословни условия на работа

 • Пълно социално и здравно осигуряване

 • Право на годишен отпуск от поне 20 работни дни

 • Болничен отпуск

 • Отпуск по майчинство

 • Стабилност на доходите на наетия

 • Стабилност за работодателя чрез задържане на служителите

Именно такъв договор предлага Takeaway на своите служители. 

Този тип договор не те задължава да работиш на пълен работен ден (40 часа на седмица). Takeaway предлага гъвкавост с договори на непълно работно време от 10, 20 и 30 часа на седмица. Не се колебай да обсъдиш възможностите в Takeaway с нашия екип човешки ресурси. Те ще се отзоват на всеки въпрос, който имаш.

Договорът за постоянна работа не може да се превръща в договор за определен срок, освен ако наетият не представи желанието си в писмена форма това да се случи.

Безсрочният трудов договор може да бъде прекратен и от теб, и от работодателя при спазване на законовите изисквания, като например с предупредителен период (предизвестие), със съгласието на работника (подаване на предизвестие или оставка, прекратяване на договора по взаимно съгласие), с компенсация (при прекратяване без валидна причина или съкращаване).

Видовете трудови договори

Трудов договор за допълнителен труд

По името му вероятно вече имаш идея какво представлява този договор. Законодателството на България дава възможност за работа на повече от един трудов договор едновременно. Нека да разгледаме първо с кого би могъл на сключиш такъв договор, тъй като това определя неговите основни разновидности. 

Договорът за допълнителен труд може да се сключи:

 • Със същата фирма
  Когато служителят вече е нает в конкретна фирма и сключва с работодателя договор за извършване на работа, която не е в неговите трудови задължения.

 • С друга фирма
  Когато служителят вече е нает, но иска да сключи договор за допълнителна работа с друг работодател при спазване на правилата за работното време. Договорът се сключва със съгласието на основния работодател.

Важно е да знаеш, че по закон твоят общ брой работни часовете не може да надвишава 48 часа седмично (40 за ненавършилите 18 години), или 12 часа дневно.

Ако искаш да надвишиш тези часове, можеш да подпишеш допълнителна декларация за съгласие с Takeaway. Тоест ако в основния си договор работиш на 40 часа на седмица, можеш да сключиш договор за до 20 часа на седмица с Takeaway.

Що се отнася до отпуските, допълнителните договори също позволяват платен отпуск като не е нужно той да се използва едновременно с отпуска по основния трудов договор. Това е твой избор!

Можеш да започнеш допълнителна работа в Takeaway като избереш един от договорите ни на непълно работно време от 10, 20 и 30 часа на седмица. Ние ще се радваме да ти разкажем повече за условията и да отговорим на твоите въпроси!

Трудов договор за работа до 5 дни в месеца

Това е друга интересна опция, за която си струва да научиш.

Трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца. Трудовият договор за работа до 5 дни в месеца се предпочита от хора, които искат да работят допълнително през уикенди, но той може да бъде сключен и в други случаи.

Както е посочено в Кодекса на труда, работещият може да сключи срочен трудов договор по ал. 1 с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. Изработеното време по този договор се признава за трудов стаж. 

Всичко това се обсъжда подробно с работодателя, за да се договорят детайлите по договора, така че да отговарят на нуждите и на двете страни (работни дни, часове, заплащане, осигуровки, както е описано по-горе, и всички други детайли, които ти или работодателят бихте сметнали за необходимо).

Takeaway не предлага този вид договор, а по-гъвкав вариант за работа с опцията за 10 часа на седмица. В този случай се сключва основен или допълнителен трудов договор. Ако си студент или си търсиш втора работа, то може би този договор би бил най-подходящ за теб.

Освен това, като студент ще имаш възможността да се възползваш от отпуск за приемен изпит в учебно заведение, неплатен отпуск на учащи се и платен отпуск за обучение. Свържи се с нас тук, за да ти разкажем повече.


Трудовият договор за ученичество

Между работодателя и наетия може да се сключи трудов договор за обучение по време на работа. Това също е вид срочен договор, но тази разновидност на срочния договор позволява на ученикът да придобие опит и практика на работното място. Ето  няколко особености на този договор, който може да ти бъдат от полза:

 • Условия
  В договора се описват детайлите по обучението (осъществяване, форма, място на обучаване, период, обезщетение при неизпълнение на договора от страните и други).

 • Колко време трае обучението?
  Обучението не може да продължава повече от 6 часа на ден, освен когато става дума за обучение чрез работа (или така наречената дуална система). Общата продължителност на обучението зависи от редица фактори (тип работа и др.) и се определя в условията на договора.

 • Ще получавам ли заплата докато се обучавам?
  Докато трае обучението се изплаща трудово възнаграждение.

 • Задължавам ли се да работя във фирмата?
  Страните се задължават да работят заедно след приключване на обучението за избран срок от време, който се записва в договора (до 3 години).

 • Колко пъти може да се сключи трудов договор за ученичество?
  Този вид договор може да се сключи само веднъж с един служител за конкретна позиция, освен в случаите на обучение чрез работа.

Takeaway все още не предлага този вид договор.

Изпитателен срок

Повечето трудови договори имат клауза за изпитателен срок.

Това дава възможност, както на теб, така и на работодателя да установите дали работата заедно отговаря на вашите нужди и очаквания. През този период прекратяването на договора може да се осъществи при по-различни от обикновените условия, които да улеснят процеса.

Изпитателният срок може да бъде сключен в полза и на двете страни или в полза на една от тях. Това определя за кого е по-лесно да прекрати договора преди изтичането на срока. Възможно е това да се случи и без предизвестие от страната/ите, в чиято/ито полза е клаузата. Особеност на времето за изпитване е, че страните не дължат обяснение защо прекратяват договора.

Срокът за изпитване може да бъде с дължина до 6 месеца. Ако обаче той е част от срочен договор за по-малко от една година, то изпитателният срок е до един месец. Както срочните, така и безсрочните трудови договори могат да имат изпитателен срок. В този период не влиза времето, през което си бил в отпуск или си отсъствал от работа по други уважителни причини.

По време на този период твоите права и задължения, както и тези на работодателя остават непроменени. Тоест те са същите като тези в окончателния трудов договор.

Можеш да сключиш трудов договор със срок за изпитване за определена позиция в дадена фирма само веднъж.

Без значение дали става дума за безсрочен или срочен трудов договор…

Прочети своя трудов договор преди да го подпишеш, защото той съдържа важна информация за:

 • условията на трудовото правоотношение;

 • вида на работа;

 • работното време;

 • твоето бъдещо заплащане;

 • информация за бъдещия ти отпуск;

 • твоите задължения и тези на работодателя;

 • други важни детайли.

За да влезе в сила трудовият договор, той трябва да бъде подписан от работодателя и от наеманото лице.

Всеки трудов договор може да бъде променян единствено със съгласието на двете страни и в съответствие със закона.

Всеки трудов договор може да бъде прекратен от двете страни като се спазят законовите процедури и условията за прекратяването му.

Всички трудови договори, каквито и да са те по вид, са защитени от закона. Това означава, че имаш право на защита на своите права и интереси в рамките на трудовото правоотношение. Ако възникне спор между страните, може да се ползва правна защита и да се търси справедливо разрешаване на ситуацията.

Нека да обобщим!

Разгледахме основните характеристики на безсрочния и срочния трудови договори и на договорите за допълнителен труд, за работа до 5 дни в месеца и за ученичество. Надяваме се тази информация да ти е била полезна. Как ти се струва, кой договор би ти подхождал най-много? Ако все още се двоумиш, хвърли едно око на тази обобщителна таблица:

Условия / Вид договор

Безсрочен

Срочен

Допълнителен труд

До 5 дни в месеца

За ученичество

Период

Постоянен

- до 3 години
- до приключване на работата
- по заместване
- за конкурс

постоянен или с определен срок

постоянен или с определен срок

С определен срок

Осигуровки

Да

Да

Да

Да

Да

Отпуск

Минимум 20 дни на година

Зависи от срока на договора 

Минимум 20 дни платен годишен отпуск с изключение на служителите, които работят 10 часа седмично

В зависимост от договора

В зависимост от договора

Възможност за гъвкавост в часовете за работа и работното време

Да

Да

Да

Да

Не

Договорите, които предлага Takeaway

Да

Не

Да

Не

Не

Takeaway предлага на служителите си безсрочни трудови договори. Това, заедно с условията, които предлагаме и възможността за работа на 10, 20 и 30 часа на седмица, ни прави един от най-предпочитаните работодатели, когато става дума за допълнителна работа и първенци сред студентите.

Научи повече за предимствата да бъдеш куриер в Takeaway и за това как можеш да кандидатстваш ето тук.

Надяваме се, тази статия да ти е била от полза! 

Информацията, включена на тази страница, е предназначена само за общи информационни цели и не се отнася конкретно за работата в Takeaway.com. Въпреки че Takeaway.com полага всички усилия да поддържа съдържанието на тази страница актуално, информацията се предлага без никаква форма на гаранция или претенции за коректност. Затова ви препоръчваме да се консултирате с официални правителствени уебсайтове или да потърсите професионален съвет, преди да предприемете действия.

Сподели тази статия
Author avatar

Автор: Courier HR

Експертите ни по “Човешки ресурси” за България са разположени из цялата страна и с радост ще помогнат на сегашните ни, и бъдещи куриери в целия професионален път свързан с Takeaway.com.

Интересува ли те?
Готов ли си да караш? Кандидатствай сега!

Готови ли сте за
това преживяване?

Присъединете се към нашия екип още днес!