куриери, работещи в българия
time icon 02 May 2023 Помощ при кандидатстване Време за четене 1 минута

Работни часове на месец

Добре дошъл в блога ни! В тази статия ще ти разкажем за твоите права като работник или служител, що се отнася за работни часове, извънредна работа и време за почивка. Ще се научиш как да ги изчисляваш, както и какви са правилата в страната по тези въпроси. Това може да ти помогне да се възползваш максимално от тези права като планираш работата си така, че да отговаря възможно най-добре на нуждите ти, но и да отстояваш правата си, когато това е нужно.

Ето и кратко резюме на това, което ще научиш в тази статия:

 • Правила за работните часове на месец

 • Как се изчисляват работните ми часове?

 • Как се изчислява времето за почивка?

 • Извънредна работа

 • Мога ли да работя на по-малко часове?

Правила за работните часове на месец

Работното време в България се определя от законови разпоредби. Ще ти разкажем най-важните неща за правилата на труда в България и за твоите права като работещо лице. Но първо нека да разгледаме институциите, които следят за спазването на правилата за труд.

 • Инспекция по труда
  Следи за спазването на трудовото законодателство и правата на работниците. Инспекторите по труда проверяват дали работодателите спазват задълженията си и осигуряват ли правата на работниците.

 • Комисия по труда и социалните въпроси в Народното събрание
  Прави проучвания и изследвания по отношение на трудовата законодателна рамка и правата на работниците.

 • Национален осигурителен институт
  Следи за спазването на правилата за изплащане на социални осигуровки и други социални придобивки като отпуски, болнични и др.

 • Прокуратура
  Гарантира законосъобразността на дейността на всички държавни институции, включително и по отношение на спазването на трудовото законодателство. При необходимост започва съдебни производства, ако има нарушения на тези правила.

 • Синдикални организации и професионални съюзи
  Независими
  организации, които защитават правата на работниците и ги представляват в борбата за подобряване на условията на труд и заплащане. Те могат да действат и като проверители и да подават сигнали за нарушения на правата на работниците.

Важно е да отбележим, че можеш да започнеш да работиш едва след подписване на официален договор и след като си предоставил всички необходими официални документи на работодателя. Твоят договор е първото доказателство, което да представиш на тези институции, в случай, че имаш нужда от тях. Ето как протича процесът по наемане в Takeaway. Разбира се нашите специалисти от отдел Човешки ресурси могат да ти разкажат много повече.

Като наето лице твоите права винаги са защитени от законите [https://www.justice.government.bg/home/normdoc/1594373121] на България.

Как се изчисляват работните ми часове?

Твоите работните часове на месец в България зависят от броя на работните дни в месеца.

Ето един пример:

Ако приемем, че работната седмица е от 5 работни дни, а работното време е обикновено 8 часа на ден, то един работен месец от 22 работни дни (може да преброиш в календара работните дни за месеца, който пресмяташ) ще има 176 работни часа (22 работни дни x 8 работни часа на ден = 176 работни часа на месец).

По закон максималните работни часове на една работа са 40 на седмица. Но това е само стандартната работна седмица. На практика работното време може да бъде различно, според договора и вида на работата. 

Ако пък работиш на няколко места, общият брой часове ще бъде не повече от:

 • 40 часа седмично - за ненавършилите 18-години

 • 48 часа седмично - за останалите работници и служители

 • 12 часа дневно

Начините за комбинирането на тези часове са почти безкрайни. Можеш да комбинираш трудови и граждански договори за почасова работа, работа на пълен и непълен работен ден, на хонорар, на час…  Единствените правила, които трябва да бъдат спазени, са работите да не се застъпват и общият брой от работните часове да не надвишава максималните по-горе.

Ако наистина искаш да надвишиш тези часове, можеш да подпишеш декларация за съгласие с работодателя си. Води се документация, за всички работещи на повече от 48 часа седмично. Тези данни са на разположението на Главна инспекция по труда. 

Takeaway също предлага гъвкавост с работа на 10, 20, 30 и 40 часа на седмица и твърдо заплащане на час. Тази гъвкавост позволява на куриерите ни да комбинират работата си в Takeaway с учене, работа на други места и най-различни лични проекти.

Работни часове на месец

Как се изчислява времето за почивка?

Според българското трудово законодателство работниците имат право на определен брой почивки и време за почивка в рамките на работния ден, месец и година.

 • На ден:
  Един работен ден в България е обикновено 8 часа, а времето за почивка е 30 минути, които се включват в работното време.

 • На седмица:
  Работодателите са длъжни да предоставят поне един почивен ден в седмицата. Той може да бъде през седмицата или през почивните дни. Ако работиш на няколко места и искаш да разпределиш работата си така, че да работиш без празен ден, то няма закон, който да забранява това.

 • На месец и година:
  Броят на дните за отпуск зависи от продължителността на договора, часовете на работа на месец и други фактори. Минималното време за отпуск на работа на пълен работен ден е 20, като най-често работодателите добавят около 2 дена за платен отпуск на месец.

 • Специфични условия на работа:
  Можеш да прочетеш повече за нощния труд, работата по време на почивните дни и празници и други в Кодекса на Труда. При нужда можеш дори да се консултираш с инспектор по труда или със синдикална организация.

Освен това работниците имат право на отпуски: 

 • За родители: майчинство (410 дни, част от които могат да се прехвърлят на бащата или осиновителя), бащинство (2 месеца), осиновяване на дете до 5-годишна възраст, болест на дете до 12 години.

 • За студенти: за приемен изпит, неплатен отпуск на учащи се и платен отпуск за обучение.

 • За специални случаи: медицински преглед, семейни задължения, спешно медицинско лечение на член от семейството, погребение и други.

 • При трудова неработоспособност (по болест)
  До 2 години при покриване на условията определени в Кодекса на Труда. 

Ако работиш на няколко трудови договора, имаш право на време за почивки по всички тях (почивни дни, официални празници, отпуски и други).

Извънредна работа

Знаеш ли какво означава извънредна работа и какви са правата ти, когато работиш извънредно? Повече за това тук:

 • Какво е извънредна работа?
  Това е работа извън обичайния ти работен ден или работно време, която се извършва с цел изпълнение на спешни и неотложни задачи.

 • Задължен ли съм да работя извънредно?

Извънредната работа може да бъде задължителна или доброволна. Някои професии имат изисквания за задължителен извънреден труд, поради опасност за живота и здравето на хората, защитата на обществения ред и сигурността, необходимостта от функциониране на обществени услуги и други.

 • Как се заплаща?
  Имаш право на допълнително заплащане за нея, което е с най-малко 50% повече от договореното ти. Работодателят може да ти предложи и много по-високо заплащане от това.

 • Колко време мога да работя извънредно?
  За задължителната извънредна работа максималното количество часове е 150 на година, а за доброволната максималното количество часове е 60 на месец.

 • Ще плащам ли по-високи данъци, ако работя извънредно?
  В България няма специален данък, който се плаща за извънредната работа. Обаче, заплатените за извънредната работа суми могат да бъдат облагани с по-високи данъци и осигуровки, които зависят от общия доход на служителя.

Освен това според Кодекса на Труда максималните работни часове (от всички работи) са 48 часа седмично (40 за непълнолетни) или 12 часа дневно. Ако искаш да надвишиш часове определени в Кодекса на Труда, можеш да подпишеш допълнителна декларация за съгласие с работодателя. 

Ето и една допълнителна бележка: заплащането на извънредния труд се изчислява за период не по-дълъг от 4 месеца назад.

Ако в основния си договор работиш на 40 часа на седмица, можеш да сключиш договор за до 20 часа на седмица, но не и за повече. Takeaway предлага и тази опция.

Мога ли да работя на по-малко часове?

Тук сме подбрали и най-често задаваните въпроси по темата за намалените работни часове:

 • Мога ли да работя на по-малко часове от тези определени в договора ми?
  Ако искаш да работиш на по-малко часове от тези, на които си се договорил, те съветваме да обсъдиш открито въпроса с работодателя си.

 • Как да договоря намаляване на работните си часове?
  Разкажи на работодателя си причините за желанието си, за нуждите ти и за ситуацията, която те е подтикнала към това желание (лични обстоятелства, здравословни проблеми). Можете да се договорите и за по-различни условия на труд от настоящите, които да отговарят на нуждите и на двете страни. 

 • А ако работодателят не се съгласи на моите условия?
  Ако работодателят не се съгласи на намаляване на работното време, не можеш да работиш на по-малко часове при него, от тези определени в договора ти, защото това може да се счита за нарушение на договорните условия и да доведе до дисциплинарни мерки или прекратяване на договора.

 • Ще плащам ли по-малко данъци, ако работя по-малко часове?
  В България данъците и социалните осигуровки са базирани на доходите, които получаваш. Ако работиш на по-малко часове, внасяните данъци ще бъдат по-ниски, като е възможно внесените осигуровки също да бъдат по-ниски.

 • Ще имам ли по-малко почивни дни, ако работя по-малко часове?
  Както споменахме по-горе, в най-често срещания случай работодателите добавят по около 2 дни за платен годишен отпуск към файла ти. Например, ако работните дни в месеца са 22, а работния ден е 8 часа, времето за почивка на месец е: 22 работни дни x 0,5 часа почивка = 11 часа почивка на месец, или почти 2 стандартни работни дни.

Ако работиш като куриер в Takeaway на 10 часа на седмица, ще имаш право на 5 дни платен отпуск на година, а ако си сключил договор за 20, 30 или 40 часа, то ти ще имаш право на 20 дни платен отпуск на година.

За Takeaway

Takeaway.com предлага изключително гъвкави условия, що се отнася до работни часове. Като куриер, можеш да се възползваш от безсрочен трудов договор на:

 • Пълен работен ден (40 часа/седмица)

 • Непълен работен ден 6 (30 часа/седмица)

 • Непълен работен ден 4 (20 часа/седмица)

 • Непълен работен ден 2 (10 часа/седмица)

За разлика от други компании за доставки Takeaway предлага заплащане на час, а не само на доставка.

Добрите условия, високото заплащане, допълнителните социални придобивки и бонусите, които предлага Takeaway ни правят предпочитания работодател сред търсещите гъвкава работа или допълнителна работа, както и учащите.

Не е нужен предишен опит. Това, което ние търсим, е желание за работа и чудесни умения на 2 или 4 гуми. Какво е нужно, за  да станеш куриер в Takeaway? Научи повече тук

Надяваме се тази статия да ти е била от полза! Не се колебай да се свържеш с нашите специалисти по Човешки ресурси, ако имаш още въпроси по отношение на условията за работа в Takeaway. Те ще се радват да ти съдействат!

Информацията, включена на тази страница, е предназначена само за общи информационни цели и не се отнася конкретно за работата в Takeaway.com. Въпреки че Takeaway.com полага всички усилия да поддържа съдържанието на тази страница актуално, информацията се предлага без никаква форма на гаранция или претенции за коректност. Затова ви препоръчваме да се консултирате с официални правителствени уебсайтове или да потърсите професионален съвет, преди да предприемете действия.

Сподели тази статия
Author avatar

Автор: Courier HR

Експертите ни по “Човешки ресурси” за България са разположени из цялата страна и с радост ще помогнат на сегашните ни, и бъдещи куриери в целия професионален път свързан с Takeaway.com.

Интересува ли те?
Готов ли си да караш? Кандидатствай сега!

Готови ли сте за
това преживяване?

Присъединете се към нашия екип още днес!