куриери, работещи в българия
time icon 02 May 2023 Помощ при кандидатстване Време за четене 1 минута

Безсрочен трудов договор

Безсрочният трудов договор е най-често срещаният договор за работа, но какво представлява той и защо е така предпочитан? В тази статия ще ти разкажем повече за това.


Тук ще отговорим на най-често задаваните въпроси, а именно:

 • Какво е безсрочен трудов договор?

 • Какви са разликите между срочен и безсрочен трудов договор?

 • Може ли срочен договор да стане безсрочен?

 • Как се прекратява безсрочен договор?

Ще ти разкажем и какви условия предлага Takeaway с безсрочните договори, които предлага на служителите си.

Надяваме се тази статия да ти бъде от полза, а ако сметнеш, че пропускаме нещо важно, не се колебай да отправиш въпроса си към специалистите на Takeaway!

И така, да започваме!

Какво означава безсрочен трудов договор?

Това е споразумение, което се сключва между работодател и заинтересован кандидат, така че той да бъде нает за неограничен период от време във фирма. Това е най-често срещаният трудов договор. Голяма част от използващите го са утвърдени работодатели с добра финансова стабилност, но опцията е предпочитана и сред служителите и работниците, заради стабилността и сигурността, които носи.

Кои са основните предимства на безсрочния трудов договор?

 • Професионална сигурност и стабилност
  Сключването на такъв договор с известен работодател носи сигурни доходи и спокойствие, което пък повишава качеството на живот.

 • По-добро заплащане
  Често работодателите предлагат по-добри условия за работа при безсрочни трудови договори, като например по-високи заплати и допълнителни социални придобивки.

 • Социални придобивки
  Безсрочните договори често включват социални придобивки. Това е свързано с финансовата стабилност на работодателя.

 • Пълно социално и здравно осигуряване. Това включва:

  • Здравно осигуряване

  • Трудов и пенсионен стаж

  • Платен болничен отпуск

  • Платен годишен отпуск от минимум 20 работни дни

  • Стаж за майчинство и отпуск по майчинство

Често в условията предлагат и опцията за допълнителни социални услуги като например 

 • Допълнително здравно осигуряване

 • Карта multisport

 • Карти за отстъпки или подаръци

 • Други

 • По-лесно вземане на кредит
  Ако имате безсрочен трудов договор, може да ви бъде по-лесно да получите кредит или заем, тъй като имате по-голяма сигурност на работата си.

 • Стабилност за работодателя
  Задържането на служители с добри условия носи на работодателите стабилност, продуктивност, както и по-добра и здравословна атмосфера на работното място. 

Какви са недостатъците на безсрочния трудов договор?

 • Ограничения на гъвкавостта в работното време

 • Ограничена възможност за промяна на условията

 • Липса на гъвкавост за работодателя при растежа на бизнеса

Договорите, които Takeaway предлага, носят и определена гъвкавост на служителите с опциите за 10, 20, 30 или 40 работни часа на седмица. Научи повече за това тук [https://www.takeaway.com/bg/dostavchik/the-inside-track/dostavyash-s-nas/dogovorite-takeaway].

Безсрочен трудов договор

Колко почивни дни мога да имам на безсрочен трудов договор?

Минималното количество дни за отпуск в България по безсрочен трудов договор е 20. Това се отнася за трудовите договори на 20, 30 или 40 часа на седмица.

Ако си сключил договор за работа на 10 часа на седмица, то ще ти се полагат 5 дни платен отпуск на година.

Освен това имаш право и на допълнителни почивни дни за национални празници, болнични, майчинство, бащинство и конкретни поводи.

Що се отнася до почивни дни, в България, официалните празници са:

 • Нова година (1 януари);

 • Ден на освобождението на България от османско иго (3 март);

 • Великден (в зависимост от календара);

 • Ден на труда (1 май);

 • Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия (6 май);

 • Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост (24 май);

 • Ден на Съединението на България (6 септември);

 • Ден на независимостта на България (22 септември);

 • Коледа (25 и 26 декември).

Ако поискаш да вземеш смяна по време на официални празници, то тази смяна ще ти бъде заплатена поне двойно.

Нека да разгледаме и правилата за платени болнични отпуски. В България имаш право на болничен отпуск, който се заплаща от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и може да се използва за временна неработоспособност поради болест, заболяване или инвалидност. Продължителността му е до 365 дни в рамките на тригодишен период.

Ето какви условия предлага Takeaway в различните видове безсрочни трудови договори, които предлагаме:

10 часа/седмица

20 часа/седмица

30 часа/седмица

40 часа/седмица

Платен отпуск

5 дни/година

20 дни/година

20 дни/година

20 дни/година

Официални празници

Да

Да

Да

Да

Болничен

Да

Да

Да

Да

Отпуск по майчинство/бащинство

Да

Да

Да

Да

Отпуск по специални поводи

Да

Да

Да

Да

Как се прекратява безсрочен трудов договор?

Прекратяването на безсрочен трудов договор може да се извърши по различни начини в зависимост от причината за това.

Някои от общите начини за прекратяване на трудов договор са:

 1. С уговорка между наетия и работодателя

 2. С предупреждение от страна на работодателя (с предизвестие)

 3. Със съгласието на наетия (с предизвестие)

 4. Поради нарушаване на условията на договора
  Като например неизпълнение на задълженията по договора.

 5. Поради икономически причини (съкращения и други)
  Като намаляване на бизнеса или реструктуриране на компанията.

Ще ти разкажем и какви са правилата за прекратяване на безсрочен трудов договор без предизвестие. В тези случаи обаче е възможно да се дължи обезщетение за неспазено предизвестие. Ето някои от тях:

 • С предизвестие, но преди то да изтече:

 1. Тогава страната, която прекратява договора дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на наетия за неспазения срок на предизвестието.

 2. Страната, която е предизвестена също може да прекрати договора преди да изтече срокът на предизвестието. Тогава тя дължи на другата страна обезщетение в размера обяснен по-горе.

 • Без предизвестие

 1. Когато работодателят прекратява договора, той дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието.

 2. Дисциплинарно прекратяване. Работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение в размера обяснен в горната точка.

 • На други основания
  При съкращения, спиране на работата за повече от 15 работни дни, отказ на наетия да се премести при преместване на фирмата и други, наетият има право на обезщетение от работодателя.

 • Поради болест
  Наетият може да има право на обезщетение от работодателя, ако покрива критериите, определени в Кодекса на Труда.

Тук е важно да добавим една бележка: изпитателният срок.

Това е период в самото начало на договора, който улеснява прекратяването му.  Той дава по-голяма гъвкавост на страните в началото на взаимната им работа, в случай, че тя не отговаря на нуждите и очакванията им. Изпитателният срок може да бъде сключен в полза и на двете страни или в полза на една от тях (тогава за тази страна ще бъде по-лесно да прекрати договора).

Каква е разликата между безсрочен и срочен трудов договор?

Както може би се досещате, най-важната разлика между тези два типа трудов договор е продължителността на работата. Срочният договор се сключва за:

 • Определен срок (при сезонни, краткотрайни и временни работи) 

 • Завършване на определена работа

 • Заместване на служител

 • Участие в конкурс

Срочният и безсрочният трудови договори следват една и съща законова рамка, що се отнася до работни часове и време, отпуск, болнични и осигуровки. Разбира се различни работодатели предоставят различни условия, в зависимост от работата, която предлагат.

Всъщност разликата тук отново се свежда до продължителността на договора. Например, при срочен договор, дните за отпуск и болничен могат да бъдат по-малко от тези определени в подобен безсрочен договор, защото самият договор е с предвиден край.

Ето едно примерно изчисление. Един от начините за изчисляване на дни за платен отпуск е отработването им месец по месец. В този случай времето ти за отпуск ще нараства с приблизително 2 дни всеки месец (до приключване на договора).

Важно е да прецениш за себе си кой тип договор би бил най-удобен за теб.

Безсрочните договори могат да донесат стабилност и сигурност. Особено, когато са сключени с утвърдени фирми, които показват добра финансова стабилност независимо от бързо променящия се свят около нас. Те могат да бъдат предпочитани и като част от семейно планиране.

Срочните договори, от друга страна, са предпочитани от хора, които искат да натрупат опит и познания в различни сфери или търсят по-голямо разнообразие в работата си.

Може ли срочен договор да стане безсрочен или обратното?

Превръщането на срочен трудов договор в безсрочен се случва често. Ако работодателят и наетият желаят да продължат да работят заедно и след изтичането на договора им, то единственото, което е нужно, е страните да подпишат нов безсрочен договор.

Обратната процедура отново изисква съгласието на двете страни. Ако наетият иска да превърне безсрочния си договор в срочен, той може да подаде молба за преминаване от безсрочен на срочен трудов договор.

В този случай молбата трябва да се представи на работодателя в писмен вид и да описва причините за желанието на наетия и специфичните условия, които той иска да съдържа новият договор. 

Имай предвид, че работодателят не е длъжен да приеме тази молба и може да я откаже поради основателна причина.

Най-добрият съвет е да говориш открито с работодателя за нуждите си и да опишеш ситуацията, в която се намираш детайлно.

Възможно е да сметнеш, че превръщането на безсрочния ти договор в срочен е единственото решение в дадена ситуация, но може би работодателят би могъл да ти предложи по-добро решение (като дълъг отпуск, болничен, намалени работни часове, промяна на твоите смени, местоположение, заемана позиция и редица други условия). 

Добрата откровена комуникация е един от най-важните фактори в професионалното ти развитие.

Нека да обобщим!

В тази статия ти разказахме за социалните предимства и финансовата сигурност, които предлага безсрочният трудов договор. Вече знаеш, че най-голямата разлика между срочен и безсрочен трудов договор е времетраенето и сигурността. Освен това всеки от тези договори може да бъде превърнат в другия вид договор при съгласието на работодателя. Разказахме ти и за особеностите по прекратяване на договора и как предизвестието играе ключова роля в този процес.

Това обаче не е краят, а следва още полезна информация.

Както вече споменахме, Takeaway предлага на своите куриери безсрочни договори с различни опции в броя на работните часове, за да предостави възможно най-голяма гъвкавост на служителите си. Опциите от 10, 20, 30 и 40 часа на седмица са описани по-подробно тук [https://www.takeaway.com/bg/dostavchik/the-inside-track/dostavyash-s-nas/kakvi-sa-predimstvata-kurier].

Възнаграждението е твърдо заплащане на час плюс редица бонуси, много добър социален пакет и още много предимства (като допълнително заплащане при използване на собствено превозно средство и други). Научи повече за тях тук [https://www.takeaway.com/bg/dostavchik/the-inside-track/dostavyash-s-nas/kurierski-zaplati-bakshishi-i-bonusi].

Надяваме се, тази статия да ти е била от полза! Не се колебай да се свържеш с експертите на Takeaway за повече информация относно условията, които предлагаме.

Информацията, включена на тази страница, е предназначена само за общи информационни цели и не се отнася конкретно за работата в Takeaway.com. Въпреки че Takeaway.com полага всички усилия да поддържа съдържанието на тази страница актуално, информацията се предлага без никаква форма на гаранция или претенции за коректност. Затова ви препоръчваме да се консултирате с официални правителствени уебсайтове или да потърсите професионален съвет, преди да предприемете действия.

Сподели тази статия
Author avatar

Автор: Courier HR

Експертите ни по “Човешки ресурси” за България са разположени из цялата страна и с радост ще помогнат на сегашните ни, и бъдещи куриери в целия професионален път свързан с Takeaway.com.

Интересува ли те?
Готов ли си да караш? Кандидатствай сега!

Готови ли сте за
това преживяване?

Присъединете се към нашия екип още днес!