Terms of use

 1. За да купите Takeaway.com Подаръчна карта за плащане, моля, посетете https://www.takeaway.com/bg/podarachna-karta и следвайте инструкциите, за да поръчате Вашата подаръчна карта.
 2. Подаръчните карти понастоящем могат да бъдат осребрени само на https://www.takeaway.com/bg/podarachna-karta
 3. Подаръчната карта принадлежи на Takeaway.com на 109 Bulgaria Blvd floor -1, office 27, Manastirski Livadi Quarter, 1404 Sofia. Клиентите ще трябва да се свържат с Takeaway.com, само ако имат проблеми с картите или изискват възстановяване на суми. Takeaway.com подаръчна карта за плащане се издава на Takeaway.com от обработваща трета страна, но продажбите се управляват и изпълняват от Takeaway.com.
 4. Покупките на подаръчи карти са необменими.
 5. Подаръчните карти не могат да бъдат ограничени.
 6. Подаръчните карти не могат да се използват за купуване на други Takeaway.com подаръчни карти за плащане. Тази карта има същата стойност като парите в брой, когато я използвате на нашата платформа. Изгубени, откраднати или повредени карти няма да бъдат заменени. Тази карта не е кредитна или дебитна карта и не може да бъде презаредена, освен доколкото се изисква от закона. Неизползваният кредит, зареден в Takeaway.com сметка, не може да бъде прехвърлен в друга Takeaway.com сметка.
 7. Запазваме си правото да не позволяваме покупка на карта за подарък по наша собствена преценка и в този случай ще възстановим сумата по транзакцията.
 8. Ако считаме, че злоупотребявате по някакъв начин с карти за подарък в момента на покупката или със задна дата, или ги продавате на други лица, ние си запазваме правото да анулираме Вашата карта за подарък и да закрием Вашата Takeaway.com сметка, без да Ви уведомяваме предварително.
 9. Takeaway.com си запазва правото да не позволява на трети страни да разпространяват или рекламират своите карти за подарък по свое усмотрение.
 10. Takeaway.com не носи отговорност за замяна на изгубени, повредени, откраднати подаръчни кари или за подаръчни карти, продавани или разпространявани от трета страна, която не е одобрена от Takeaway.com.
 11. В никакъв случай Takeaway.com няма да носи отговорност пред Вас за косвени, последващи, назидателни, случайни, специални или наказателни щети, включително и пропуснати ползи, дори ако Takeaway.com е била уведомена за възможността за такива щети.
 12. Валидността на подаръчните карти изтича в съответствие с условията, посочени при доставката на подаръчната карта. След изтичане на срока на валидност, останалата част от баланса ще бъде анулирана и подаръчната карта ще бъде невалидна.
 13. Всеки неизползван кредит ще бъде третиран като загуба от страна на клиента по отношение на правото да използва подаръчната карта, а неизползваният кредит ще бъде третиран като отсъствие на продажба. Срокът на годност, посочен при доставка на подаръчната карта, ще бъде приемлив максимален период за прилагането на тази клауза.
 14. Кредитът по карта за подарък може да се използва с Apple Pay, Android Pay или Плащане с Visa.
 15. Сумата от подаръчната карта не може да се използва заедно с пари в брой.
 16. Сумата от подаръчната карта не може да се използва заедно с промоционални кодове и ваучери за отстъпка
 17. Ако стойността на Вашата покупка е по-малка от стойността на Вашата подаръчна карта, сумата на Вашата покупка ще бъде дебитирана от Вашата подаръчна карта и останалата стойност на подаръчната карта може да бъде осребрена, когато направите следваща покупка.
 18. Ако стойността на Вашата покупка (включително такса за обслужване и такси за ресторант) надвишава стойността на подаръчната карта, Takeaway.com ще изчисли оставащия баланс при плащане, който ще можете да платите, като използвате друг начин на плащане, приет в Takeaway.com.
 19. Когато анулирате поръчка от Takeaway.com и сте използвали Вашата подаръчна карта за пълно или частично плащане, сумата, използвана на подаръчната карта, ще бъде върната в подаръчната карта.
 20. Запазваме си правото да променяме тези общи условия по всяко време.
 21. Общите условия, които се намират на уебсайта на Takeaway.com, ще се прилагат за купуването на подаръчна карта и чрез купуването на подаръчна карта, Вие сте обвързани също с общите условия.
 22. Takeaway.com Политиката за защита на личните данни, която се намира на нашия уебсайт, се прилага до степента, до която можем да събираме или обработваме всяка лична информация във връзка с подаръчната карта.
 23. Когато купувате подаръчната карта, Вие ни гарантирате, че сте нейният надлежно упълномощен получател и че я използвате в съответствие с настоящите условия по законен, законосъобразен и добросъвестен начин. Можем да отхвърлим или да анулираме подаръчната карта, ако считаме по наше усмотрение, че съответната подаръчна карта се използва в нарушение на тези условия по незаконен, незаконосъобразен или недобросъвестен начин.
 24. Тези общи условия и всеки произтичащ от или свързан с тях спор или иск (включително извъндоговорен спор или иск), се регулират от законите на България и се уреждат от изключителната юрисдикция на българските съдилища.
 25. Ако купената Подаръчна карта няма срок на валидност, тя е валидна за 3 години след датата на покупката. Когато местното законодателство предвижда по-дълъг срок на валидност и този период от 3 години вече е изминал, което не Ви позволява да осребрите Вашата Подаръчна карта, моля, свържете се с местния отдел за обслужване на клиенти на Takeaway.com, който ще може да Ви съдейства.
Just Eat Takeaway

Следвай ни

Искаш да научиш повече?

Не откриваш това, което търсиш? Свържи се с нашия екип „Обслужване на клиенти“ посредством този формуляр и ние ще се свържем с теб незабавно.

Свържи се с нас