Colophon

Takeaway.com Takeaway International

Този уебсайт представлява услуга, предоставяна от Takeaway.com Takeaway International, която е търговска марка на Takeaway.com

146 Rue Royale
1000 Bruxelles
Belgium
Fax: +32 (0)2 375 99 43


Централен офис на Takeaway.com International

Takeaway.com Takeaway International е търговска марка на Takeaway.com

Takeaway.com Central Core B.V.
8­0 O­osterdoksstraat
1­011 D­K Amsterdam
The Netherlands

Fax: +31 (0) 53 4805861
E-Mail: lu@takeaway.com

Takeaway.com BV is registered with the Dutch Chamber of Commerce

Chamber of Commerce Register number: 64473716
VAT-No: NL855680969B01

CEO: Jitse Groen

Публикуваните марки и лога са регистрирани търговски марки на Takeaway.com Central Core B.V.