The Takeaway.com Express Belgium bv aanbrengprogramma

Voorwaarden & condities

Binnen het Takeaway.com Express Belgium bv Brand Ambassador aanbrengprogramma hebben actieve Brand Ambassadors (verwijzers) de mogelijkheid om een bonus te ontvangen indien zij succesvol toekomstige Brand Ambassadors (de aangedragen persoon) doorverwijzen via een speciale URL, waarbij aan bepaalde voorwaarden voldaan moet worden, zoals hieronder beschreven.

Actieve Brand Ambassadors

De verwijzer moet werkzaam zijn voor Takeaway.com Express Belgium bv als een Brand Ambassador (met een Takeaway.com arbeidsovereenkomst of met een interim contract via Randstad) op het ogenblik van de aandraging, en zowel de verwijzer als de aangedragen collega moeten in dienst blijven van de Onderneming tot de eventuele uitbetalingsdatum.

Bonusbetaling

De bonusbetaling bedraagt € 125 bruto voor de verwijzer.

Voorwaarden voor de bonusuitkering

De aangedragen Brand Ambassador moet minstens 30 dagen een Takeaway.com Express Belgium bv Brand Ambassador zijn en moet in deze periode van 30 dagen minstens 6 shifts gewerkt hebben. De verwijzer, moet ook een actieve Brand Ambassador blijven in hetzelfde tijdsbestek.

Referral URL

Om een geldige verwijzing voor Takeaway.com Express Belgium bv vast te stellen, moet de aandraging gebeuren via de URL die aan de verwijzer wordt meegedeeld. Deze wordt elektronisch gecommuniceerd via e-mail. Een latere aanvaarding van een verwijzing zonder aanbreng URL is uitgesloten.

Tijdstip van de uitbetaling van de bonus

De bonus wordt samen met de salarisbetaling uitbetaald in de maand volgend op de maand waarin aan de voorwaarden voor de uitbetaling van de bonus is voldaan.