Правила и условия за провеждане на кампанията JET - UEFA EURO 2020

Настоящите правила и условия са приложими към кампанията UEFA EURO 2020 Order & Win ("Кампанията"), организирана от Takeaway.com Central Core B.V., със седалище на адрес Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, The Netherlands ("Just Eat Takeaway.com" или "JET").

  Обща информация

 1. С участието си в Кампанията Вие, наричан по-долу "Участник", декларирате, че сте съгласен с настоящите общи условия.
 2. Кампанията ще започне на 3 май 2021 г. в 00:00 ч. и ще приключи на 20 юни 2021 г. в 23:59 ч. ("Период на кампанията").
 3. Участници, които действат в нарушение на тези правила и условия, ще бъдат изключени от участие в Кампанията.
 4. Кампанията

 5. Кампанията е регистрирана на Takeaway.com ("Платформата") в България.
 6. За да участва в Кампанията, Участникът трябва:
  1. да направи успешна и завършена поръчка чрез Платформата с минимална стойност на поръчката от 10 лв. по време на периода на Кампанията;
  2. да постави отметка в обозначеното поле, налично на страницата за плащане на поръчката, с което Участникът се абонира да получава имейли, свързани с Кампанията и други маркетингови съобщения от JET;
  3. да кликне върху линка за участие в имейла, където ще бъде препратен към специална уеб страница;
  4. да въведе всички необходими лични данни на страница и да “завърти” колелото.
 7. Участниците, изпълнили всички условия, посочени в точка 5 имат шанса да спечелят една от наградите. Печелившите участници се избират на случаен принцип чрез жребий с компютърен алгоритъм.
 8. Участниците могат да участват в Кампанията най-много два пъти за всеки 24-часов период.
 9. JET не начислява никакви разходи за комуникация за участие в Кампанията.
 10. JET си запазва правото да преустанови, отмени или удължи Кампанията по всяко време и може да направи това по свое усмотрение.
 11. Участници

 12. За да можете да участвате, трябва да имате българско жителство.
 13. При спазване на точка 10 в Кампанията може да участва всеки, с изключение на служителите на JET, дружествата от групата на JET и трети страни, ангажирани от JET за провеждането на Кампанията.
 14. За участие в Кампанията се изисква минимална възраст от 18 години.
 15. JET може да откаже или да изключи участниците по свое усмотрение, без да посочва причина и без да носи отговорност за каквито и да било вреди на участника.
 16. Награди

 17. Присъдените награди са:
  1. за България
   1. 3 пъти по два (кат. 2) билета за финала в Лондон на 11.07.2021 г. на стойност шест хиляди шестстотин двадесет и един лв (6.621 лв).
 18. [Награди] Ваучери
  1. за България
   1. 4 165 ваучера
    1. 2,940x 6 ваучера за LV - което прави 60 ваучера на ден
    2. 980x 10 LV ваучера - което прави 20 ваучера на ден
    3. 245x 20 LV ваучера - което прави по 5 ваучера на ден>
 19. JET може да реши по своя преценка да определи определени дни през периода на Кампанията, в които всички Участници, които не са спечелили някоя от горепосочените награди, да получат ваучер 6 лв. като подарък.
 20. Когато наградата е 2 билета за UEFA EURO 2020 ("Билетите"), се прилагат и следните условия:
  1. ако това е изрично посочено в имейла за потвърждение на наградата, изпратен от нашия партньор за продажба на билети (SPORTFIVE), билетите могат да включват 2 нощувки за двама души в 4- или 5-звезден хотел, подарък за добре дошли JET и напитка ("пакет за гости").
  2. пътуването не е включено, освен ако в имейла за потвърждение на наградата, изпратен от нашия партньор за продажба на билети (SPORTFIVE), не е изрично посочено, че то е включено.
  3. JET не носи отговорност за никакви разходи, свързани с награди, които не са изрично и конкретно включени в наградата, включително, но не само, за храна, лични разходи, застраховки и пътни разходи.
  4. победителити в конкурса за билети:
   1. трябва да имат право да пътува през периодите, съвпадащи със съответната дата на събитието;
   2. ще носят отговорност за всички свои (и на придружителя им) пътни приготовления (включително всички приложими застраховки);
   3. също така ще носят отговорност за това, че всички пътни приготовления, които правят във връзка с билетите, са в съответствие с всички актуални местни и национални държавни закони, разпоредби и указания; и
   4. ще бъдат свързани с нашия партньор за продажба на билети (SPORTFIVE), за да предоставят някои допълнителни детайли (включително необходимите лични данни) и дадат определени гаранции за получаване на Билетите.
  5. Билетите и пакетът за гости са предмет на условията на доставчика(ците) на съответните услуги, включени в наградата. Например доставчиците на хотелско или друго настаняване, организаторите на събитието и правилата и разпоредбите на събитието, по-специално условията на УЕФА за продажба на билети и разпоредбите на стадиона, които са достъпни тук: https://support.tickets-euro2020.uefa.com/hc/en-us
 21. Ако броят на Участниците е по-малък от броя на наградите, които ще бъдат раздадени, излишъкът от награди ще бъде анулиран.
 22. Наградите не могат да се разменят за пари в брой, кредити, други стоки или услуги. В случай на отказ от наградата и/или невъзможност тя да бъде получена, наградата остава собственост на JET.
 23. Билетите се предоставят за предварително определени мачове; печелившите Участници нямат право да избират мача, който биха искали да посетят.
 24. На победителите е строго забранено да продават наградата си на трети лица.
 25. С включването си в Кампанията Участникът потвърждава и се съгласява, че броят на налични билети за Кампанията зависи от броя на билетите, отпуснати от УЕФА на JET. JET може, по свое усмотрение, едностранно да промени броя на билетите за UEFA EURO 2020, които ще бъдат предоставени в рамките на Кампанията или във връзка с нея, ако UEFA реши да промени броя на билетите, които ще бъдат отпуснати. JET не носи отговорност за загуби, разходи или щети, произтичащи от или свързани с такава промяна.
 26. Наградите са предназначени за лична употреба и не могат да бъдат прехвърляни на трети лица.
 27. Ваучерите JET не могат да бъдат връщани или заменяни за други ваучери и не могат да се комбинират с други ваучери от какъвто и да е вид. При използване на ваучера се прилагат условията, посочени във ваучера, и общите условия на JET.
 28. Ако печеливш Участник от Кампанията използва ваучер на уебсайт(и) на трети страни, Участникът сключва договор със съответната трета страна. Към такова споразумение могат да се прилагат условията на третата страна. JET не носи отговорност за неспазване на такова споразумение от страна на съответната трета страна.
 29. Избор и обявяване на победителите

 30. След завъртане на колелото в съответствие с клауза 5, буква г) участникът незабавно получава изскачащо съобщение, в което се посочва дали е спечелена награда. В рамките на 72 часа печелившите Участници ще получат имейл с повече информация и следващи стъпки, за да получат наградата си.
 31. Печелившите Участници се избират на случаен принцип чрез жребий с компютърен алгоритъм.
 32. В края на Кампанията една допълнителна награда от 2 билета за UEFA EURO 2020 ще бъде изтеглен на томбола с всички Участници, участвали през целия период на Кампанията.
 33. Спечелилите от UEFA EURO 2020 ("Билетите") ще получат допълнителен имейл от нашия партньор за продажба на билети (SPORTFIVE) с молба да предоставят някои допълнителни детайли (включително необходимите лични данни) и дадат определени гаранции за получаване на Билетите. От момента на получаване на този имейл печелившите Участници разполагат с 48 часа, за да представят исканите данни.
 34. Ако печелившият Участник не отговори или не предостави по подходящ начин всички поискани данни и гаранции в рамките на 48 часа от уведомяването му съгласно точка 29, Участникът загубва правото си да получи наградата и JET има право да избере друг Участник, като се позове на точка 31 по-долу.
 35. За всеки печеливш Участник на билети за UEFA EURO 2020 ще бъдат определени няколко резервни Участници, в случай че наградата не бъде получена от основния спечелил в съответствие с клаузи 29 и 30.
 36. Победителите в Кампанията гарантират, че личната информация, предоставена на JET и на партньора за продажба на билети, е вярна, истинска и пълна.
 37. Поверителност

 38. Декларацията за поверителност на JET (https://www.takeaway.com/bg/politika-za-poveritelnost) и Общият регламент за защита на данните се прилагат за личната информация, споделена от участниците във връзка с тази Кампания.
 39. Личната информация, предоставена от участника на JET във връзка с Кампанията, се използва за информиране на участника за Кампанията и за информиране на участника, ако е спечелил награда. За тези цели личните данни могат да бъдат предадени и на нашия партньор за продажба на билети (SPORTFIVE). Тези данни ще бъдат изтрити в края на периода на Кампанията.
 40. Отговорност

 41. Вие потвърждавате, че участвате в Кампанията на свой собствен риск.
 42. JET не носи отговорност за каквито и да било щети, загуби, задължения, наранявания или разочарования, понесени или претърпени от участник или негови/нейни придружители в резултат на участие в Кампанията или във връзка с някоя награда. След като билетите са били предоставени като Награди съгласно настоящите Общи условия на Кампанията, JET при никакви обстоятелства не може да носи отговорност за загуби, разходи или щети, произтичащи от или свързани с отлагане, отмяна, отказване, промяна на мястото на провеждане, намаляване на капацитета на стадиона или провеждане на мач от УЕФА ЕВРО 2020 при закрити врати, или невъзможност по друг начин да се посети такъв мач.
 43. JET полага голямо старание при организирането на Кампанията, но не може да се изключи напълно възможността представената информация за Кампанията да е непълна или невярна. Неточностите, правописните или други подобни грешки на уебсайта на Кампанията или на други материали за Кампанията, публикувани от JET, независимо от техния характер, не могат да бъдат използвани срещу JET и не могат да доведат до каквито и да било задължения за JET.
 44. Никое от условията на настоящите Условия за провеждане на кампанията не изключва отговорността на JET за смърт или телесна повреда, причинени по небрежност, или за измама или измамно представяне на неверни данни.
 45. JET и третите страни, ангажирани от JET, не носят отговорност за технически неизправности в мрежата, хардуера или софтуера на социални медии, които биха довели до забавяне или загуба на данни.
 46. Измама

 47. JET си запазва правото да провери и анализира участие в Кампанията за евентуални измамни действия и да предприеме всякакви мерки за прекратяването им. Тези мерки могат да включват анулиране на направена поръчка от страна на JET. Участия в Кампанията, направени чрез измамни дейности или дейности в нарушение на настоящите условия, ще бъдат считани за невалидни.
 48. Други

 49. Настоящите правила и условия на Кампанията можете да намерите и изтеглите от https://www.takeaway.com/bg/euro2020/terms/.
 50. Настоящите условия на Кампанията няма да бъдат променяни от JET по време на Кампанията.
 51. Към настоящите условия се прилага Българско право. Всички спорове, произтичащи от тази кампания или от настоящите условия, ще бъдат отнасяни до компетентния съд в София.
 52. Всички данъци върху хазартните игри, дължими във връзка с тази Кампания, и/или всички данъци, удържани при източника, които трябва да бъдат удържани от наградата, са за сметка на JET.
 53. Всички данъци (различни от данъците върху хазартните игри), дължими във връзка с тази Кампания, са за сметка на победителя.
 54. Печелившите участници трябва да се консултират със своите (данъчни) консултанти относно местните данъчни и правни последици от спечелването на награда, тъй като може да се наложи спечелените награди да бъдат декларирани пред местните (данъчни) власти.
 55. За да се избегне съмнение, нито Apple Inc., нито някое от дружествата от нейната група участват в каквото и да е качество в тази кампания, независимо дали като спонсор, организатор, посредник или по друг начин.
 56. За оплаквания относно Кампанията, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Takeway.com.

  Данни за контакт:
  109, Bulgaria Blvd., floor -1, office 27
  Manastirski Livadi Quarter
  1404 Sofia
  Bulgaria
  Email: bg@takeaway.com