куриери, работещи в българия
time icon 21 March 2024 Съвети за работа Време за четене 1 минута

Трудова книжка

Последно актуализирано на 03/2024

В тази статия ще откриеш всичко, което ти е нужно да знаеш за трудовата книжка. Това е кратко ръководство за нейната употреба, ползи и нужди. Ето какво съдържа то:

 • Какво е трудова книжка?

 • Откъде да си купя трудова книжка?

 • Как се попълва трудова книжка?

 • Какво да правя ако изгубя трудовата си книжка?

 • Често задавани въпроси и отговори

  • Кога и как се признава и изчислява трудов стаж?

  • Кога се предоставя нова трудова книжка?

  • Изписана трудова книжка, какво да правя?

  • Очаквани промени и дигитализиране на трудовите книжки, кога?

Продължи да четеш, за да научиш тези и други важни детайли за трудовите книжки!

Какво е трудова книжка?

Трудовата книжка е официален документ, който съдържа информация за всички позиции, на които си работил при всички работодатели, които си имал в България.

Ето какво я прави толкова важна:

 • Тя е документ за трудов стаж
  Трудовата книжка е доказателство за трудовия ти стаж, затова тя е важна при постъпване на работа, както и при изчисляване на пенсия.

 • Тя съдържа информация за работните ти места
  Това включва наименованията на работодателите ти, твоите длъжности, периоди на работа и причини за прекратяване. Тези данни са полезни, както за работника, така и за работодателя, който може да ги използва, за да проверява трудовия стаж и опита на кандидатите си.

 • Тя е законово задължение
  В България трудовата книжка е задължителна за всеки работник. Законът изисква от работодателя да издаде трудовата книжка в случай че наема служител, чието работно място е първо. Служителят пък е длъжен да предостави нова трудова книжка в случай че предходната му е попълнена изцяло.

Трудова книжка

От къде да си купя трудова книжка?

Твоят първи работодател е длъжен да ти предостави трудова книжка, но всъщност можеш и сам да си купиш трудова книжка от книжарница. Цената на трудовата книжка е средно между 4 и 5 лв.

След като бъде попълнена, трудовата книжка ще ти бъде върната. Пази я, защото тя ще ти бъде нужна за описването на всяка промяна на заплата или длъжност. Всеки твой работодател ще поиска от теб да представиш трудовата си книжка при постъпване на работа.

Ако си работил на основен трудов договор, но това не е вписано в книжката ти, то ти трябва да се обърнеш към работодателя, при когото си работил, за да се попълнят тези данни. Те ще включват името на фирмата или институцията, твоята позиция, брутна заплата, датите на започване и приключване, причините за прекратяване (включително законовия член), както и подпис, и печат от работодателя. При работа на допълнителен трудов договор и граждански договор не се попълва трудова книжка, защото не се признава трудов стаж.

Доказването на трудов стаж без трудова книжка е възможно, но по-трудно. Това може да се случи чрез събиране на различни документи, като:

 • Договори, подписани между теб и работодателите ти с дата на започване и приключване, длъжност, заплата и други.

 • Справки от предишните ти работни места


Освен това можеш да се обърнеш към Националната агенция за приходите и да поискаш доклад от системата за социално осигурителни данни. Той ще съдържа информация за трудовия ти стаж и осигурителните ти вноски. Този документ може да се използва за потвърждаване на трудов стаж пред работодатели, министерството на труда и социалната политика и други. Можеш да намериш повече информация за доказването на този стаж на сайта на Националния Осигурителен Институт.

Как се попълва трудова книжка?

Когато започваш първата си работа, работодателят е длъжен да ти издаде трудова книжка в 7-дневен срок. 

Важно е трудовата ти книжка да бъде попълнена внимателно и без грешки, тъй като това е официален документ, който се използва при кандидатстване за работа, изчисляване на трудовия стаж и пенсионни изплащания.

Работодателите са длъжни да вписват всички промени в трудовите ти отношения в нея и да уведомяват за тях съответните органи, с изключение на промени в личните ти данни. Съветваме те да попълниш личните си данни преди да дадеш трудовата си книжка на работодателя.

Ето как да попълниш трудовата си книжка: 

 • Започни с първите страници
  Попълни имената си, твоите дата на раждане, месторождение, гражданство, адрес, ЕГН

 • Добави информацията за образованието си (по желание)
  Името на учебното заведение, факултета, специалността и датите на обучение.

Следващите данни се попълват от работодателите:

 • Трудов стаж
  Тук се записват всички места, на които си работил. Започва се с първата ти работа и се продължава в хронологичен ред. Записват се наименованията на работодателите, твоите длъжности, началните и крайните дати на правоотношенията, заплатите ти (в бруто), причините за прекратяване на договорите и законовите детайли за това (член, алинея, буква).

 • Информация за работа на непълен работен ден и премествания в организацията

 • Подписи и печати

Ти също ще се подпишеш на обозначените места, за да покажеш верността на нанесената информация. 

Например, ако започнеш работа като куриер в Takeaway в книжката ти ще бъде вписано:

ХХ Деливъри БГ ЕООД Takeaway.com

Куриер 
НКПД 96210001

дата на започване 

брутна заплата

Какво да правя ако изгубя трудовата си книжка?

Трудовата книжка е официален документ, затова е много важно да я пазиш. Загубата и може да бъде причина за забавяне в изчисляването на трудовия стаж и да затрудни различни процеси. 

Процедурата при изгубена трудова книжка е да си купиш нова и да посетиш всички предходни и настоящи работодатели да я попълнят, подпишат и подпечатат в хронологичен ред 

Ето кои са стъпките, които да последваш:

 • Незабавно уведоми работодателя си за загубването на трудовата си книжка.

 • Подай заявление в Районната инспекция по труда, в което посочи причината за загубването.

 • Приложи документ за самоличност.

 • Ако имаш копие от трудовата си книжка или друг документ, който доказва работните ти места и трудов стаж, приложи го към заявлението.

 • След като Районната инспекция по труда одобри заявлението ти, те ще издадат нова трудова книжка.

Ако загубиш трудовата си книжка, можеш да продължиш да работиш, но е важно да я възобновиш възможно най-скоро. Служителите в Инспекцията по труда ще ти помогнат да направиш това.

Когато трудовата книжка е изгубена по вина на работодателя, се издава нова трудова книжка от съответната инспекция по труда по искане на наетия. 

Често задавани въпроси и отговори

 • Ще ми бъде ли признат трудов стаж, който не е нанесен в трудовата ми книжка?
  Да, данните в трудовата ти книжка съществуват и в регистъра на Национална агенция за приходите. 

 • Длъжен ли съм да впиша старите си данни в новата си трудова книжка, ако съм загубил предишната?
  Да, по закон всички данни трябва да се възобновят. Разказваме за това по-горе.

 • Какво да правя, ако съм изписал трудовата си книжка?
  Достатъчно е да си купиш нова, която следва да е продължение на старата. Имай предвид, че ще трябва винаги да предаваш двете заедно.

 • Сменят ли се трудовите книжки с нови?
  Смяната на текущите трудови книжки се базира на тяхната дигитализация в най-близко бъдеще.

 • Ще станат ли трудовите книжки дигитални?
  Предвижда се създаване на регистър на заетостта, който да замени трудовите книжки след 1 юни 2025 г.

 • Какво се признава за трудов стаж?

  • Това включва периодите през които си нает на работа като включително почивни и празнични дни, платени и неплатени отпуски – включително за временна неработоспособност, бременност и раждане и осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

  • Време, което си прекарал в обучение чрез курсове, школи и други форми за професионална квалификация и преквалификация.

  • Време, през което си бил безработен и си получавал обезщетения за безработица.

  • Други случаи определени в Кодекса на Труда .

 • Признава ли се трудов стаж от чужбина?

За трудов стаж се признава времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение в България или друга държава - членка на Европейския съюз, Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария. Същото важи и за времето на работа в международна организация, в която България членува.

 • Как се изчислява трудовият стаж?

Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За 1 месец трудов стаж се признава календарен месец, през който са изработени поне 21 дни на петдневна работна седмица. А за 1 година стаж се признават 12 месеца трудов стаж, изчислени по този начин. При работа на непълно работно време, изчислението се смята наполовина.

Ако имаш още въпроси, не се колебай да се обърнеш към работодателя си или към юридически консултант.

За Takeaway

Ако пък имаш въпроси към нас, нашите специалисти по Човешки ресурси ще се радват да ти помогнат с повече информация. Те ще ти съдействат и с попълването на трудовата ти книжка. Не се колебай да се обърнеш към тях!

Ако куриерските ни роли ти изглеждат привлекателни, имай предвид, че не е нужно да имаш предишен опит на подобна позиция, за да започнеш работа като куриер в Takeaway! Достатъчно е да шофираш добре или да обичаш да караш колело. Имай предвид, че Takeaway предоставя велосипеди на куриерите си в някои от градовете, в които оперираме.

Ето и условията, които Takeaway предлага: 

 • Безсрочен трудов договор

 • Работа на  20, 30 и 40 часа на седмица

 • Твърдо заплащане на час

 • Бонуси и бакшиши

 • Допълнителни социални придобивки

 • Възможност за втора работа (това може да бъде твоята основна или допълнителна работа)

 • Страхотен енергичен екип

Благодарим ти, че прочете тази статия. Надяваме се тя да ти е била полезна!

Информацията, включена на тази страница, е предназначена само за общи информационни цели и не се отнася конкретно за работата в Takeaway.com. Въпреки че Takeaway.com полага всички усилия да поддържа съдържанието на тази страница актуално, информацията се предлага без никаква форма на гаранция или претенции за коректност. Затова ви препоръчваме да се консултирате с официални правителствени уебсайтове или да потърсите професионален съвет, преди да предприемете действия.

Сподели тази статия
Author avatar

Автор: Courier HR

Експертите ни по “Човешки ресурси” за България са разположени из цялата страна и с радост ще помогнат на сегашните ни, и бъдещи куриери в целия професионален път свързан с Takeaway.com.

Готов ли си да караш? Кандидатствай сега!

Готови ли сте за
това преживяване?

Присъединете се към нашия екип още днес!