куриери, работещи в българия
time icon 21 March 2024 Помощ при кандидатстване Време за четене 1 минута

Каква е разликата между брутна и нетна заплата

Последно актуализирано на 03/2024

Едно от най-големите предимства на Takeaway пред други компании за доставка на храна е, че куриерите получават заплащане на отработен час, а не само на доставка. Освен това Takeaway предлага трудов договор. За разлика от гражданските договори, при трудовите, компанията внася осигуровки и данъци за служителите си. Една от основните разлики на гражданските договори е, че при тях фирмите не заплащат осигуровки на служителите, което рефлектира в невъзможност за ползване на болничен или отпуска, вземане на помощи от бюрото по труда и помощи за майчинство. 

Takeaway предлага сигурно твърдо възнаграждение плюс бонуси и компенсация за лично превозно средство. Заплащането се определя от типа на договора. Видовете такива, които Takeaway предлага са за 20, 30 или 40 часа на седмица. Това ти дава възможност да работиш в удобно за теб време. Също така по този начин можеш спокойно да комбинираш работата като куриер в Takeaway с друга работа, като тя може да бъде и на трудов и на граждански договор.

Каква е разликата между брутната и нетната заплата?

Какво е брутна заплата? 

Това е месечното ти заплащане, преди приспадането на вноски за осигуровки и данъци. Осигуровките са плащания към държавата, наложени със закон, срещу които получаваш социални услуги (болнични,пенсия, майчинство и др.).

Във фиша ти за заплата ще бъдат описани внесените осигуровки и данъци. По закон една част от осигуровките се заплаща от Takeaway, а друга от теб. Ето кои са те: 

 • Фонд "Пенсии“

 • Фонд „Общо заболяване и майчинство"

 • Фонд "Трудова злополука"

 • Фонд "Универсален пенсионен фонд“

 • Фонд "Здравно осигуряване"

 • Фонд "Безработица"

 • ДДФЛ – Данъци върху доходите на физически лица се удържа само от служителя

В България има минимален и максимален осигурителен праг за договор на пълно работно време, като цифрите търпят промяна почти всяка година на база внесени промени от Министерството.

Ако все още не си част от Takeaway, не се притеснявай  да се обърнеш към интервюиращия или към отдел човешки ресурси на Takeaway и да попиташ допълнително.

Кои допълнителни възнаграждения се включват в брутна заплата?

Брутната заплата включва твоите социално и здравно осигуряване, както и начисления. Ето какво може да съдържа един месечен фиш за заплата:

 • Твоята основна заплата
  Основната ти заплата винаги ще присъства във фиша, защото това е работното ти възнаграждение за отработените дни и часове за изминалия месец (по количество и цена, както са в трудовия ти договор). Тук се съдържат само часовете „при нормални условия на труд“. Продължи да четеш, за да разбереш какви начисления може да се добавят към основната ти заплата и какви са другите условия на труд.

 • Бонуси

„Бонус доставка“ и „бонус лошо време“ са само някои от бонусите, от които можеш да се възползваш. Ето малко повече информация за заплатите, бакшишите и бонусите, които можеш да получиш в Takeaway.

 • Официални празници
  Минималното допълнително заплащане за работа по време на официални празници е двойна надница, т.е. работил си един ден, а получаваш заплащане за два. Това възнаграждение обаче може да бъде и по-високо.

 • Дигитални бакшиши
  Понякога клиентите са много доволни и искат да ти дадат бакшиш в кеш или електронно. Не забравяй, че електронните бакшиши, също както и другите възнаграждения описани тук ,се облагат с данък.

 • Социални разходи (карти подарък и други)

 • Multisport карта

 • Нощен труд
  Нощният труд се заплаща допълнително, като в него се включват заработените часове между 10 вечерта и 6 сутринта.

 • Извънреден труд
  Детайлите по извънредния труд се договарят предварително с работодателя.

 • Отпуск
  За трудовите договори на 20, 30 или 40 часа на седмица, ти се полагат 20 дни платен отпуск на година, а за договорите на 10 часа – 5 дни платен отпуск на година.

 • Болничен
  Към момента работодателят покрива първите 2 дни от даден болничен в размер на 70% от брутното ти възнаграждение, а останалият период се изплаща от НОИ в размер на 80% от среднодневното ти брутно възнаграждение за 18 месеца назад . Не забравяй да се свържеш с ръководителя си и с отдел човешки ресурси веднага щом разбереш, че имаш нужда от болничен. Изпрати снимка или копие на болничния възможно най-рано през първия ден от периода. Така екипът на Takeaway веднага ще уведоми за промяната специалистите по ТРЗ, а обемът от работа ще бъде преразпределен.
  Тук можеш да научиш повече за болничните.

 • Допълнително заплащане при използване на собствено колело, скутер/мотопед или кола

 • Допълнително заплащане за придобит трудов стаж и професионален опит
  Това е времето през което си работил сходна или същата работа, било то в Takeaway или в друга фирма в България. То се добавя като процент - 0,6% за 1 година.


Нека да добавим една бележка тук: ако искаш да заработиш допълнителни часове над тези по договор, то не забравяй, че по закон това могат да бъдат до 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през един календарен месец.

какво е нетна заплата / какво е брутна заплата

Какво е нетна заплата?

Може би вече си се досетил каква е разликата между брутна и нетна заплата. Нетно е възнаграждението, което получаваш по сметката си всеки месец. Това е твоето „чисто“ заплащане, от което вече са приспаднати осигуровките и данъците.

Нетната ти заплата може да варира в размер спрямо броя направени поръчки. Бонуса от доставки е в допълнение към основната заплата. Ако този месец си имал по-малко работни дни, както е в случая на февруари, при официални празници, през които не си работил, ако си използвал болничен или отпуск, то си успял да генерираш по-малко поръчки за месеца и заплащането ти може да бъде по-ниско от това за други месеци. 

Във фиша си ще забележиш, че понякога нетната заплата за месеца е по-висока. Допълнителното възнаграждение може да бъде бонус или да се дължи на повече отработени часове, извънреден труд, смяна по време на официални празници или нощна смяна. Всичко това е описано детайлно във фиша ти. Ще забележиш и че бонусите, които се начисляват към заплатата ти,, също са обложени с данък.

Какво вече споменахме, Takeaway осигурява сигурно заплащане в удобно за теб време, защото предлага трудови договори за 20, 30 или 40 часа на седмица. Може би вече имаш идея коя от тези опции е най-подходяща за теб? Запази тази идея и нека заедно с нея да разгледаме какво биха съдържали твоите брутна и нетна заплата.

Как се изчислява нетната ми заплата?

Вече знаеш, че нетната ти заплата е твоята „чиста“ заплата или тази, която получаваш по сметката си всеки месец. От нея вече са приспаднати осигуровките и данъци, които разгледахме, както и данъците, платени върху допълнителните месечни възнаграждения (бонуси, нощна смяна и др.). Нека да разгледаме как се пресмята нетната заплата.

При изчисляване на нетна заплата се вземат предвид:

 • Брой отработени дни и часове за месеца

 • Дни и часове, които се заплащат допълнително. 

Тях вече споменахме, когато разгледахме брутната заплата, но тук те вече стават част от изчисленията.

 • Бонуси и бакшиши

 • Осигурителният доход

Това е сумата, върху която се изчисляват осигурителните ти вноски (можеш да обсъдиш тази сума по време на интервюто за работа). От нея зависи, например, какви суми ще бъдат внасяни всеки месец за фонд пенсии, майчинство и безработица. 

 • Общо удръжки
  При изчисляването на нетната заплата всяка осигуровка и данък се приспада в процент, който е законово определен. „Общо удръжки“ е общата сума на всички удържани осигурителни и данъчни вноски. 

 • Отпуски и болнични през месеца

 • Облагаем доход
  Това е сумата, върху която се начислява данък общ доход. Накратко това е данък, който плащаш върху всички свои приходи. Тази сума се получава, като от брутната заплата се извади сбора от осигуровките за сметка на служителя.

 • Обезщетения за майчинство/бащинство
  Тези обезщетения се изплащат по време на отпуск по майчинство или бащинство. Настоящия период за обезщетенията е 410 дни, като те могат да се използват и от двамата родители. Научи как и какви са изискванията ето
  тук.

 • Данъчни облекчения за деца, включително за деца с увреждания
  Ще откриеш най-актуалната информация в Google като добавиш „НАП“ (или „Национална агенция по приходите“) и календарната година след въпроса си. Свържи се с НАП и с отдел човешки ресурси на Takeaway, ако покриваш нужните критерии.

Може би вече ти стана ясно как се изчислява нетна заплата?

В най-стандартния случай специалистите по труд и заплата преброяват броя дни и часове през които си работил този месец. После те пресмятат допълнителното ти заплащане за месеца (като нощен труд и работа по време на официални празници). Добавят се допълнителните възнаграждения като бонуси и бакшиши (също обложени с данък). Пресмятат се и дните, които се заплащат в различен размер (отпуск или болничен) и какви проценти се дължат поотделно и общо за осигуровки и данъци.

Примери

Нека да разгледаме няколко примерни фиша за заплата, за да няма никакво объркване. Така ще можеш да разгледаш подробностите, за които ти разказахме, и да придобиеш по-добра представа за тях.

Имай предвид, че фишовете за заплата по-долу са случайни примери, които да ти покажат нагледно примерно изчисляване на заплата. Тези примери не са актуални. Не забравяй и че всеки фиш зависи от редица индивидуални особености (ако все още не си прочел тази статия, можеш да научиш повече за тези особености по горе).

И така, пример номер 1:

нето v брутна заплата пример 1

В горния ляв ъгъл на всеки такъв документ се записват твоето име, предходен трудов стаж, и настоящата ти позиция. В горния десен ъгъл ще забележиш, че в този случай отработените дни в месеца са 19 (това е за работа на пълно работно време). Можеш да видиш и, че брутната заплата е 2 200 лв., а под нея са описани подробно примерни изчисления на данъци и осигуровки. Не забравяй, че този пример не е актуален и че всеки фиш е индивидуален спрямо човека за когото е създаден.

Хайде да разгледаме и втория пример:

нето v брутна заплата пример 2

Разликата в този случай е в броя на отработените дни и в това, че служителят е използвал един ден неплатен отпуск. Не забравяй, че нетното заплащане може да бъде по-високо от очакваното за месеца, ако то включва бонуси или други допълнителни възнаграждения. То може да бъде и по-ниско от очакваното, ако отработеното време за месеца е по-малко от това за предходни месеци. Това може да се получи, когато в месеца е имало по-малко работни дни поради официални празници, като например през февруари, както и при взет болничен или отпуск. Това е добър пример за такава разлика. В предишния случай нетната заплата за месеца беше 1 663,71 лв., а този случай тя е 1 622,11 лв. 

Нека да разгледаме още един пример:

нето v брутна заплата пример 3

Информацията, добавена с * и тази вляво на колоната „[месец и година]“, е информация от предходния месец, която е добавена във фиша за този месец. 

В този случай, служителят е работил по време на официални празници. Ще забележиш и че той получава заплащане за неизползван отпуск, който е отработил. Причината този отпуск да се изплати може да бъде прекратяване на трудовия договор (без значение от чия страна).

Благодаря, че разгледа тези примери! Всички закони, по които се пресмята заплатата ти са описани в Кодекса на труда, а както може би вече се досещаш от примерите – ТРЗ специалистите са истински герои за това, че работят с него!

Шегата настрана, ако не разбираш дадена информация във фиша за заплатата си или забележиш, че информация липсва, винаги можеш да се обърнеш към отдел човешки ресурси на Takeaway. Те ще ти съдействат с всяка нужна информация, а при липсваща във фиша ти за заплата информация, веднага ще сигнализират на ТРЗ специалистите, за да може тя да бъде добавена във фиша за следващия месец.

Ако искаш да получиш ориентировъчно изчисление на бъдещата си заплата, можеш да използваш един от много виртуални калкулатори за заплата. Все пак не разчитай на тях на 100%. Законите, по които се пресмятат процентите, се променят често, а калкулаторите са създадени от счетоводни и адвокатски кантори и може да не са обновени с най-актуалната информация.

Не забравяй, че Takeaway предлага заплащане на час. От една страна това може да те затрудни в самостоятелните изчисления, но от друга, то е една чудесна възможност за стабилен доход. За разлика от другите доставчици на храна, които предлагат заплащане на изпълнена поръчка, Takeaway предлага сигурно твърдо възнаграждение плюс бонуси и бакшиши! Работата е само на трудов договор, тоест Takeaway внася осигуровки и данъци.  Освен това можеш да избереш удобно за теб време за работа, защото договорите, които компанията предлага са от по 20, 30 или 40 часа на седмица. Можеш дори да комбинираш работата като куриер в Takeaway с друга работа.

Ако имаш нужда от още информация, не се колебай да се свържеш с Takeaway!

Ето няколко линка които биха ти били от полза:

Разликата между граждански и трудов договор

Особености на гражданския договор

Информацията, включена на тази страница, е предназначена само за общи информационни цели и не се отнася конкретно за работата в Takeaway.com. Въпреки че Takeaway.com полага всички усилия да поддържа съдържанието на тази страница актуално, информацията се предлага без никаква форма на гаранция или претенции за коректност. Затова ви препоръчваме да се консултирате с официални правителствени уебсайтове или да потърсите професионален съвет, преди да предприемете действия.

Сподели тази статия
Author avatar

Автор: Courier HR

Експертите ни по “Човешки ресурси” за България са разположени из цялата страна и с радост ще помогнат на сегашните ни, и бъдещи куриери в целия професионален път свързан с Takeaway.com.

Интересува ли те?
Готов ли си да караш? Кандидатствай сега!

Готови ли сте за
това преживяване?

Присъединете се към нашия екип още днес!