10 maart 2023 •

• Leestijd 3 minuten.

Veelgestelde vragen. Dit document helpt u te begrijpen wat DAC7 is en beantwoordt eventuele vragen.

Wat is DAC7?

Vanaf 1 januari 2023 zal Just Eat Takeaway.com – als digitaal platform – moeten voldoen aan nieuwe fiscale zorgvuldigheidseisen en rapportageverplichtingen.

Op basis van deze nieuwe regels, algemeen bekend als DAC7, zal Just Eat Takeaway.com informatie moeten verzamelen, verifiëren en delen met de lokale belastingautoriteiten over de verkopers (alle partners die goederen verkopen of bezorgingsdiensten leveren via onze platforms) die actief zijn op de platforms van Just Eat Takeaway.com. Deze nieuwe regels zullen de belastingdiensten binnen de EU helpen een beter inzicht te krijgen in de inkomsten uit activiteiten die via digitale platforms worden verricht.

Bekijk de officiële richtlijn

Wat betekent dit voor u?

Als gevolg van deze nieuwe wetgeving, is Just Eat Takeaway.com verplicht om gegevens op te vragen bij haar partners en deze te delen met de lokale belastingdienst om aan de regels te voldoen.

Welke gegevens hebben wij van u nodig om aan DAC7 te voldoen?

Selecteer uw land voor meer informatie over de specifieke gegevens die wij nodig hebben.
– Belgische ondernemingsnummer
– BTW identificatienummer
– Bankrekeningnummer en naam van de houder
– Naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats
– Elk ander land van de EU waar uw bedrijf een belastingplichtige aanwezigheid heeft
– Tegenprestatie betaald = de inkomsten die de verkoper via het Takeaway.com heeft gegenereerd
– Ingehouden honoraria of commissielonen = alles dat door Takeaway.com in rekening is gebracht en gefactureerd aan de verkoper
– Ingehouden belastingen = de BTW die Takeaway.com in rekening heeft gebracht en aan de verkoper heeft gefactureerd
– Aantal relevante activiteiten = het aantal bestellingen dat de verkoper via het Takeaway.com heeft voltooid

Hoe gaan wij deze gegevens gebruiken?

Wij zullen deze gegevens met de plaatselijke belastingdienst delen. Wanneer dit is gebeurd, geven wij u een kopie van de gedeelde gegevens.
De gegevens worden jaarlijks gedeeld met de belastingautoriteiten.

Waarom hebben wij deze informatie van u nodig?

Wij hebben deze informatie van u nodig om aan de voorschriften te voldoen. Het voldoen aan de voorschriften is een zeer belangrijke kwestie voor Just Eat Takeway.com. Doen we dat niet, dan lopen we het risico op boetes van de lokale autoriteiten.

Hoe weet ik of mijn entiteit/bedrijf een belastingplichtige aanwezigheid heeft in een andere lidstaat van de EU?

Voorbeeld 1

Een restauranthouder (particulier) runt een bedrijf via een eenmanszaak (eigenaarszaak) door een restaurant te hebben in land A. De restauranthouder runt het bedrijf ook door een restaurant te hebben in land B waarvoor geen lokale eigenaarszaak is geregistreerd in land B.

Het bedrijf in land A heeft een belastbare aanwezigheid in land B

Voorbeeld 2

Een restauranthouder runt een bedrijf via een rechtspersoon (bv. BV, GmbH, SA) in land A. De rechtspersoon in land A is aandeelhouder van een rechtspersoon in land B. De rechtspersoon in land B heeft een restaurant in land B.

Het bedrijf in land A heeft geen belastbare aanwezigheid in land B

Voorbeeld 3

Een restauranthouder runt een bedrijf via een rechtspersoon (bv. BV, GmbH, SA) in land A. De rechtspersoon in land A heeft een restaurant in land B waarvoor geen aparte (lokale) entiteit is opgericht in land B, wat betekent dat het restaurant wordt geëxploiteerd als onderdeel van het bedrijf van de rechtspersoon zoals gevestigd in land A.

Het bedrijf in land A heeft een belastbare aanwezigheid in land B