Takeaway.com Actievoorwaarden PlayStation Competition

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie PlayStation Competition (“de Actie”) georganiseerd door Takeaway.com Central Core B.V., startend op 11-01-2019 en eindigend op 25-01-2019 om 23:59 uur. Voer onderaan het afrondscherm van je bestelling de vouchercode (PLAYSTATION) in, betaal online en laat vervolgens een leuke en nuttige review achter om deel te nemen aan de Actie. Deze vouchercode vertegenwoordigt een korting van € 0,01. Deelnemen kan via de Takeaway.com-website en app. De winnaars worden onpartijdig door Takeaway.com gekozen op basis van de kwaliteit en relevantie van de review en ontvangen uiterlijk op 01-02-2019 bericht op het e-mailadres waarmee zij hun bestelling hebben geplaatst. Vervolgens hebben winnaars 5 kalenderdagen de tijd om hun adresgegevens door te geven. Mocht er geen reactie binnenkomen zal er een andere winnaar gekozen worden.

Algemeen

 1. De Actie wordt georganiseerd door Takeaway.com Central Core B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlandse recht, gevestigd te Amsterdam aan de Oosterdoksstraat 80 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69769753 ,handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van Takeaway.com Group B.V. (“Takeaway.com”).
 2. Door deelname aan de Actie, ga jij, hierna ook aangeduid als “Deelnemer” akkoord met deze voorwaarden.
 3. De Actie begint op 11-01-2019 en eindigt op 25-01-2019 om 23:59 uur.
 4. Deelnemers die handelen in strijd met deze Actievoorwaarden worden uitgesloten van deelname aan de Actie.

De actie

 1. De Actie wordt gehouden op de Takeaway.com/be website en applicatie.
 2. Om mee te doen aan de Actie moet de Deelnemer:
   1. Een bestelling plaatsen en online afrekenen.
   2. De vouchercode PLAYSTATION invoeren onderaan het afrondscherm.
   3. Een leuke en nuttige review achterlaten over de bestelling bij het restaurant.
 3. De Deelnemer die aan alle voorwaarden van artikel 6 heeft voldaan, kan een van de prijzen winnen. De winnaars worden onpartijdig door Takeaway.com gekozen op basis van de kwaliteit en relevantie van de review.
 4. De deelnemer mag een onbeperkt aantal keer deelnemen aan de Actie.
 5. Takeaway.com berekent geen communicatiekosten voor de deelname aan de Actie.
 6. Takeaway.com behoudt zich het recht voor de Actie op elk moment op te schorten, in te trekken of te verlengen en kan dit naar eigen goeddunken doen.

Deelnemers

 1. Iedereen kan deelnemen aan de Actie met uitzondering van (familieleden van) medewerkers van Takeaway.com, groepsmaatschappijen van Takeaway.com en derde partijen die door Takeaway.com zijn ingeschakeld voor de uitvoering van deze Actie.
 2. Deelnemers dienen minimaal 16 jaar oud te zijn. Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen goedkeuring te hebben van ouders of voogd om deel te kunnen nemen aan deze actie. Helaas zijn wij niet in staat te verifiëren of onze Deelnemers jonger zijn dan 16 jaar. Daarom adviseren wij ouders betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun kinderen.
 3. Takeaway.com kan Deelnemers naar eigen goeddunken weigeren of uitsluiten, zonder een reden op te geven en zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade van de Deelnemer.

Prizes

 1. De prijzen die gewonnen kunnen worden zijn:
  1. 1x PlayStation Plus lidmaatschap 12 maanden + 1x PlayStation Store Credit (t.w.v. € 250, uitgekeerd in 5 tegoedbonnen van € 50) + 1x PlayStation DualShock 4 (t.w.v. € 364,99)
  2. 1x PlayStation VR + PlayStation Camera + PlayStation VR Worlds (t.w.v. € 309,99)
  3. 3x PlayStation DualShock 4 (t.w.v. € 55,00)
  4. 10x PlayStation Plus lidmaatschap – 12 maanden (t.w.v. € 59,99)
  5. 25x PlayStation Plus lidmaatschap – 3 maanden (t.w.v. € 24,99)
  6. 10x PlayStation Store credit (t.w.v. € 50)
 1. Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld of andere goederen of diensten. In geval van weigering van de prijs, blijft de prijs eigendom van Takeaway.com.
 2. Takeaway.com behoudt zich het recht voor de prijzen in overleg met de winnaar(s) te wijzigen. Het wijzigen van prijzen zal slechts in overleg met de winnaar(s) gebeuren.
 3. Prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Selectie en aankondiging van de winnaars

 1. De selectie van de winnaars wordt op een onpartijdige manier uitgevoerd door Takeaway.com, zoals beschreven in artikel 7. De selectie vindt plaats tussen 25-01-2019 en 31-01-2019.
 1. De winnaars van de Actie worden uiterlijk op 01-02-2019 per e-mail geïnformeerd. In deze e-mail vraagt ​​Takeaway.com de Deelnemer om zijn/haar voor- en achternaam en contactgegevens. De Deelnemer ontvangt de informatie over de prijs zo snel mogelijk en niet later dan 5 dagen na ontvangst van het antwoord door Takeaway.com. Als de Deelnemer niet binnen 5 dagen reageert op het eerste bericht van Takeaway.com, wordt de prijs verbeurd verklaard of aan een andere Deelnemer gegeven.
 2. Winnaars van de Actie garanderen dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt aan Takeaway.com correct, waarheidsgetrouw en volledig is.
 3. Takeaway.com zal niet corresponderen met betrekking tot de resultaten van de Actie.

Privacy 

 1. Zowel de privacyverklaring van Takeaway.com (https://www.takeaway.com/be/privacy-statement) als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, GDPR) zijn van toepassing op de persoonlijke informatie die door de Deelnemer wordt gedeeld in verband met deze Actie.
 2. De persoonlijke informatie die de Deelnemer aan Takeaway.com ter beschikking stelt in verband met de Campagne, wordt gebruikt om de Deelnemer over de Actie te informeren en de Deelnemer te informeren als hij/zij een prijs heeft gewonnen. Deze gegevens worden na drie maanden verwijderd.

Aansprakelijkheid 

 1. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie op eigen risico is.
 2. Takeaway.com is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen die het gevolg zijn van het gebruik van de prijs.
 3. Takeaway.com garandeert de kwaliteit van de prijzen die door derden worden verstrekt niet.
 4. Wordt de wedstrijd om welke reden dan ook beëindigd, gewijzigd of opgeschort, dan zijn Takeaway.com en door Takeaway.com ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die door Deelnemers worden gemaakt en Deelnemers hebben geen recht op compensatie.

Overig

 1. Deze Actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet worden aangepast door Takeaway.com, met uitzondering van evidente fouten en typfouten.
 2. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Actie of deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam (Nederland).
 3. De Actie kwalificeert als promotioneel kansspel zoals opgenomen in de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 en is onderworpen aan de aldaar opgenomen regelgeving.
 4. Op prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, zal de kansspelbelasting door Takeaway.com worden voldaan.
 5. Gewonnen prijzen zijn mogelijk onderworpen aan andere belastingen dan de Kansspelbelasting. Neem daarom altijd contact op met je belastingadviseur wanneer je een prijs wint.
 6. Neem voor klachten over de Actie contact op met de klantenservice van Takeaway.com.

Contactgegevens:

Havenlaan 86C B411
1000 Brussel
België
E-mail: be@takeaway.com
Tel: 02 375 92 32 (dagelijks bereikbaar van 09:30 tot 23:00)